خیلی از بازیکنان نمی‌توانند پول قراردادشان را بگیرند

نقی‌زاده: قول مدیرعامل باشگاه، به اعتصاب پایان داد

تازه ها
بیشتر