جدول مسابقات جام ملت های آسیا

گروه A
شنبه 15 دی 1397

امارات

0 0

بحرین

20:30
یکشنبه 16 دی 1397

تایلند

0 0

هند

18:00
پنجشنبه 20 دی 1397

بحرین

0 0

تایلند

15:30

هند

0 0

امارات

20:30
دوشنبه 24 دی 1397

امارات

0 0

تایلند

20:30

هند

0 0

بحرین

20:30
گروه B
یکشنبه 16 دی 1397

استرالیا

0 0

اردن

15:30

سوریه

0 0

فلسطین

20:30
پنجشنبه 20 دی 1397

اردن

0 0

سوریه

18:00
جمعه 21 دی 1397

فلسطین

0 0

استرالیا

15:30
ﺳﻪشنبه 25 دی 1397

استرالیا

0 0

سوریه

18:00

فلسطین

0 0

اردن

18:00
گروه C
گروه D
دوشنبه 17 دی 1397

ایران

0 0

یمن

20:30
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397

عراق

0 0

ویتنام

18:00
شنبه 22 دی 1397

ویتنام

0 0

ایران

15:30

یمن

0 0

عراق

18:00
چهارشنبه 26 دی 1397

ایران

0 0

عراق

20:30

ویتنام

0 0

یمن

20:30
گروه E
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397

عربستان

0 0

کره شمالی

20:30
چهارشنبه 19 دی 1397

قطر

0 0

لبنان

20:30
شنبه 22 دی 1397

لبنان

0 0

عربستان

20:30
یکشنبه 23 دی 1397

کره شمالی

0 0

قطر

15:30
پنجشنبه 27 دی 1397

عربستان

0 0

قطر

20:30

لبنان

0 0

کره شمالی

20:30
گروه F
چهارشنبه 19 دی 1397

ژاپن

0 0

ترکمنستان

15:30

ازبکستان

0 0

عمان

18:00
یکشنبه 23 دی 1397

عمان

0 0

ژاپن

18:00

ترکمنستان

0 0

ازبکستان

20:30
پنجشنبه 27 دی 1397

ژاپن

0 0

ازبکستان

18:00

عمان

0 0

ترکمنستان

18:00
تازه ها
بیشتر