۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۲:۳۴:۱۸

خلاصه بازی نساجی ۲ - پیکان ۰ (ویدیو)
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۲۱:۲۳:۳۰

خلاصه بازی لسترسیتی ۰ - چلسی ۰ (ویدیو)
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۲۰:۴۰:۵۴

خلاصه بازی چلسی ۳ - واتفورد ۰ (ویدیو)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۲۲:۱۳:۴۸

خلاصه بازی فولاد ۱ - پیکان ۱ (ویدیو)