۲۴ شهریور ۱۳۹۷ / ۱۴:۱۲:۴۲

ضربات دیدنی در تنیس روی میز (ویدیو)
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ / ۲:۴۳:۵۷

خلاصه بازی سوئد ۲ - ترکیه ۳ (ویدیو)