۲۱ آبان ۱۳۹۸ / ۱۴:۴:۵۷

تنها قرارداد حق پخش صدا و سیما در زمان مدیریت من منعقد شد

عزیز محمدی: باشگاه‌های ایران ورشکسته‌اند