۲۷ مرداد ۱۳۹۸ / ۲۱:۳۲:۴۷

حمله به هوای بازگشت

پرسپولیس حق منه، سهم منه!
۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۷:۵۹:۴۰

رونمایی از مهاجم برزیلی پرسپولیس در تبریز

توصیف فنی براندائو؛ وحشی،اکتیو و سرزن
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۸:۴۷:۳۰

ترامپیزه شدن در استقلال
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ / ۲۱:۲۶:۱۴

حمله تند و تیز علی پروین به وزارت ورزش

سلطان و آینده پرسپولیس
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۹:۱۳:۲۸

پیشنهاد خارجی به مربی‌ای که هیچ وقت از تهران دور نشد

مجالی برای اثبات دایی مربی
۱ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۸:۵۲:۲۲

اتفاقات عجیب در بلیت فروشی اینترنتی

عبور از زیر گیت‌ها،تصویر زشت افتتاحیه لیگ
۱ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۶:۴۷:۴۷

دردسرهای یک استعفای باز

اول هفته، روز آخر عرب در پرسپولیس؟
۱ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۷:۳۷:۴۸

شجاع بهترین بود،ترابی دوم

چرا احمدزاده بیرون نشست؟
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۵:۴۵:۲۳

بی اطلاعی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی از زمان جراحی مرادی

کتف سهراب زیر تیغ رفت
۳ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۶:۵۱:۹

شجاع و نوراللهی توقع جایزه داشتند

صدای احمد نور درآمد؛ بهترین سال فوتبالم بود
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ / ۰:۲۳:۳۷

پزشکان تصمیم نهایی را گرفتند

کتف سهراب زیر تیغ
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۹:۲:۴۴

خبرنگاران فقط 30 دقیقه از تمرین را دیدند

عذرخواهی خلیلی از هواداران به خاطر نداشتن جایگاه