printlogo


وقتی کی‌روش گول رضاییان را خورد
وریا پشت خط ضعیف ترین بازیکن تیم ملی
وریا پشت خط ضعیف ترین بازیکن تیم ملی
کد خبر: 93473 تاریخ: 1397/11/9 16:32
وریا درجام ملت‌های آسیا پشت خط بازیکنی بود که بی گمان از نظرفنی و گاها اخلاقی ضعیف ترین بازیکن تیم ملی بود وهرگزنتوانست انتظارات را برآورده کند. رضاییان را باید خالق شکست تلخ مقابل ژاپن هم نامید.

حمیدرضا عرب/نیمکت نشینی های پی‌درپی وریا غفوری و تنها 180دقیقه حضوردرترکیب تیم ملی درجام ملت های آسیا، می‌توانست با نمایش خیره کننده رامین رضاییان درپست او توجیه پذیرجلوه کند اما درپایان این تورنمنت هیچ کس درباره اینکه وریا مستحق نیمکت نشینی بود، به قطعیت نرسید.

مدافع راست ملی پوش باشگاه استقلال تنها مقابل عراق و ویتام فرصت بازی یافت که نمایش او به طورنسبی مطلوب بود. غفوری دراین دوبازی جزیک صحنه که دردفع توپ دچاراشتباه شد، درباقی دقایق تمام آن اصولی که یک مدافع راست باید انجام دهد را درمیدان پیاده کرد و حتی پایه گذار یکی از گل های تیم ملی هم بود اما درنهایت فرصت بیشتری نیافت تا بازیکنی جایش به میدان برود که ازاستحقاق کمتری درقیاس با او برخوردار بود وتنها به لطف اینکه برچسب لژیونربر پیشانی اش نشسته کی روش را مجذوب خود کرد.

رامین رضاییان در این تورنمنت ضعیف ترین بازیکن تیم ملی ایران بود. عنصری نامطلوب درترکیب تیم ملی که با خنده های مضحکه وارش درزمان نواخته شدن سرود تیم ملی اصول اخلاقی را هم زیرسوال برد.

نمایش این بازیکن دریکی ازمهم ترین بازی های تیم ملی درتاریخ جام ملت های آسیا به وضوح نشان داد که او با آداب وسکنات یک فوتبالیست حرفه آشنا نیست و حتی حضوردرتیم های اروپایی نیزنتوانسته خلق و خویش را تغییر دهد. پرخاشگری های بی دلیل، حواس پرتی هایی که نمونه اش درگل اول ژاپن به وضوح دیده شد و حمله به بازیکنان حریف و حتی داور کاملا نشان می‌داد که او قاعده بازی درتیم ملی را به خوبی یاد نگرفته است.

رضاییان البته دراین تورنمنت گاها با بازگشت های سریع خود به قلب دفاع موقعیت هایی را هم ازحریف می‌گرفت اما مجموع عملکردی که ازاو به جا ماند_فنی و اخلاقی_ راضی کننده نبود. شاید اگررامین نمی‌دانست که تحت هرشرایطی دربازی های بزرگ مهره اصلی تیم ملی است ووریا درتفکرات کی‌روش به عنوان مرد اول پست دفاع راست، جایی ندارد، عملکرد بهتری را از خود برجا می‌گذاشت اما این بازیکن هیچ گاه نتوانست مدافع راست مطمئنی درترکیب تیم ملی باشد.

رضاییان درجام جهانی هم به رغم تمام تبلیغاتی که برایش شد بی اشتباه نبود واگردوباره صحنه گل اسپانیا به تیم ملی را مرورکنیم به این نتیجه می‌رسیم که این بازیکن درچه سطحی قرارداشت. بعد ازجام جهانی درحالی که برخی رسانه ها ادعا می‌کردند رضاییان به تیم های بزرگ تراروپا می‌رود اما او جایگاهش درتیم اوستنده بلزیک را هم ازدست داد و راهی لیگی شد که این لیگ بیشتربه پارکینگ بازیکنان تمام شده اروپایی می‌ماند تا نقطه ای برای پیشرفت و ترقی.

نمایش رامین دربازی آخرتیم ملی مقابل ژاپن به حدی فاجعه باربود که کارلوس کی‌روش نیز درجریان بازی به رفتارش معترض شد و شاید اگرمحاسبات تعویض درآن دقایق به سرمربی تیم ملی اجازه می‌داد وریا را به جایش وارد ترکیب اصلی می‌کرد.

کی‌روش درهمه سال هایی که سرمربی تیم ملی بود به هربازیکنی اعتماد کرد، آن بازیکن به خوبی پاسخ اعتمادش  را داد. غالب مردانی که امروزبدل به ستاره های فوتبال ایران شده اند، محصول همین اعتمادند اما رامین رضاییان هرگزنتوانست ازاین اعتماد نهایت بهره و استفاده را ببرد و با برجا گذاشتن کارنامه ای سیاه دست مربیان آینده تیم ملی را باز گذاشت تا دراین پست تغییراتی را اعمال کنند.

---

البته بعید است که وریا برای گرفتن این پست دیگرزمان و اقبال کافی داشته باشد. او درآستانه 32سالگی است و بدون شک برای آینده این پست نمی‌تواند گزینه مناسبی باشد. نیمکت نشینی های پی درپی نیز او را به لحاظ روحی وروانی ازکامیابی درمسیربازگشت دورخواهد کرد وبه نظرمی‌رسد باید پرونده وریا با تیم ملی را نیز به زودی مختومه اعلام کرد و دنبال گزینه های تازه تربرای این پست بود.

وریا که دراوج نیزبا دست رد کی‌روش مواجه شد و بزرگ ترین تورنمنت زندگی اش را ازکف داد حالا باید روزگارتازه ای را درباشگاهش استقلال شروع کند. او همچون جام جهانی درجام ملت های آسیا هم ناکام بود و به رغم آنکه درفهرست نهایی بازیکنان اعزامی به امارات قرارگرفت اما به دلیل قرارنداشتن دردایره مردان مورد اعتماد کی‌روش درواقع سودی ازاین رقابت ها هم نبرد وبا خاطره ای تلخ این میدان را ترک کرد وبه خانه بازگشت.

وریا اما با ظرفیت هایی که دارد همچنان می‌تواند گزینه ای مطمئن درباشگاهش استقلال باشد. گرچه او درجام ملت ها نیز به حقش نرسید و عنصری درجه دو به حساب می‌آمد اما زندگی برای پسرباهوش فوتبال ایران همچنان ادامه دارد ومی‌تواند روزهای شیرینی را برای خود درباشگاهش استقلال رقم بزند. وریا که ازوضعیت پیش آمده درجام ملت های آسیا بسیارگله دارد و درعین حال ناراحتی اش را همچون بغضی عظیم فروخورده، باید به حجم انتظاراتی که ازسوی هواداران استقلال برای بازگشت به کورس مدعیان وجود دارد، پاسخ دهد واین سنگینی ذهن جزآنکه به او ودرنهایت استقلال لطمه بزند، محصول دیگری درپی نخواهد داشت.  

10-1

 

لینک مطلب: http://www.iran-varzeshi.com/News/93473/وریا-غفوری-رامین-رضاییان-جا-ملت-ها