پیکان یک - نفت مسجدسلیمان صفر؛ یک گل و دیگر هیچ

بی رمق، ملال آور و بی خاصیت / برد زشت

نفت مسجد سلیمان یک – سپیدرود رشت یک

یک امتیاز از دل خون، سنگ و بطری

تخلف‌های بازی سپیدرود – تراکتور به ضرر نفت مسجد‌ سلیمان

شرط‌بندی سرنوشت لیگ را تغییر داد؟

نفت مسجد سلیمان صفر - استقلال خوزستان صفر

تساوی در خوزستان، به نفع گیلان

نفت مسجد سلیمان و یک تصمیم جدید

کریمی جانشین مرزبان می‌شود؟

تازه ها
بیشتر