از قرارداد بالا تا نارضایتی باشگاه از نتایج

پاسخ ۲ سوال در فولاد: چرا قطبی رفت، چرا نکونام آمد؟

مبعلی، نوروزی و ممبینی به آخر خط رسیدند

خداحافظی ستاره‌های ایذه‌ای فوتبال در یک روز

بازی یکی دو ساعت دیرتر انجام می شد بهتر بود

قطبی: حیف، کلمه مناسبی برای این بازی است

تازه ها
بیشتر