جدول مسابقات جام ملت های آسیا

گروه A
شنبه 15 دی 1397

امارات

1 1

بحرین

19:30
یکشنبه 16 دی 1397

تایلند

1 4

هند

17:00
پنجشنبه 20 دی 1397

بحرین

0 1

تایلند

14:30

هند

0 2

امارات

19:30
دوشنبه 24 دی 1397

امارات

1 1

تایلند

19:30

هند

0 1

بحرین

19:30
گروه B
یکشنبه 16 دی 1397

استرالیا

0 1

اردن

14:30

سوریه

0 0

فلسطین

19:30
پنجشنبه 20 دی 1397

اردن

2 0

سوریه

17:00
جمعه 21 دی 1397

فلسطین

0 3

استرالیا

14:30
ﺳﻪشنبه 25 دی 1397

استرالیا

3 2

سوریه

17:00

فلسطین

0 0

اردن

17:00
گروه C
گروه D
دوشنبه 17 دی 1397

ایران

5 0

یمن

19:30
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397

عراق

3 2

ویتنام

17:00
شنبه 22 دی 1397

ویتنام

0 2

ایران

14:30

یمن

0 3

عراق

17:00
چهارشنبه 26 دی 1397

ایران

0 0

عراق

19:30

ویتنام

2 0

یمن

19:30
گروه E
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397

عربستان

4 0

کره شمالی

19:30
چهارشنبه 19 دی 1397

قطر

2 0

لبنان

19:30
شنبه 22 دی 1397

لبنان

0 2

عربستان

19:30
یکشنبه 23 دی 1397

کره شمالی

0 6

قطر

14:30
پنجشنبه 27 دی 1397

عربستان

0 2

قطر

19:30

لبنان

4 1

کره شمالی

19:30
گروه F
چهارشنبه 19 دی 1397

ژاپن

3 2

ترکمنستان

14:30

ازبکستان

2 1

عمان

17:00
یکشنبه 23 دی 1397

عمان

0 1

ژاپن

17:00

ترکمنستان

0 4

ازبکستان

19:30
پنجشنبه 27 دی 1397

ژاپن

2 1

ازبکستان

17:00

عمان

3 1

ترکمنستان

17:00
تازه ها
بیشتر