جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

درباره دستیار جدید حرفی نزدیم

مظلومی: مثل فتحی، ما هم از شفر حمایت می‌کنیم

دخالتی از پسر شفر در خریدهای استقلال ندیدیم

پرویزمظلومی: نه مربی به استقلال تحمیل می‌کنیم، نه بازیکن

سرمربی استقلال خریدهایش را فراموش کرد؟

نقدی بر افشاگری مظلومی: تیام کجا؟ پژیچ و شیحی کجا؟