جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

در برابر پرسپولیس مستحق باخت نبودیم

مهربان: امیدوارم امسال پدیده فصل آرامی داشته باشد

اختلاف با اسپانسر به خاطر یک چک

به نام بازیکنان، به کام طلبکاران پرسپولیس

قانون تصویب شود، گرشاسبی جانشین ندارد

از کمبود بازیکن تا کمبود مدیر/ بازنشسته و بدون مجروحیت