جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

وینگرهایی که نمی‌توانند هافبک میانی باشند

سیستم کالدرون باعث سردرگمی عالیشاه و امیری

اگر تیم‌داری اینطور است هر روستایی می‌تواند یک تیم داشته باشد

انتقاد تند عالیشاه: چه کسی تائید کرده اینجا بازی کنیم؟