جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

رکوردگیری جهانی بدون حضور ستاره‌های وزنه‌برداری کلید خورد

مدعیان لبه تیغ ایستادند

تمرین رکوردی درغیاب رستمی، مرادی، داودی و سلطانی

علی‌حسینی سرحال‌تر از قبل دست به وزنه شد

فوق سنگین‌های ایرانی برای مهار تالاخادزه چه برنامه‌ای دارند؟

زهر چشم تالاخادزه از رقبا

غیبت علی‌حسینی بخاطر آسیب دیدگی کمرش بود

سعید برای المپیک به اردوی وزنه‌برداری برگشت

بعد از مدتی غیبت و دوری از تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری

علی‌حسینی در اردبیل دست به وزنه شد

پایان خوش جدال میلیمتری علی‌حسینی و سلیمی در اندونزی

هت تریک طلایی بهداد در روز خداحافظی

پایان رقابت دسته فوق سنگین وزنه برداری

علی حسینی نقره ای شد/ هت تریک طلایی بهداد در روز خداحافظی