جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

سه ضلعی عجیب نبی، طاهری، گرشاسبی

مدیران سرخ به جان هم افتادند

سه شنبه سفر ملی پوش پرسپولیس به قطر برای مذاکره

گاف بزرگ گرشاسبی: ترابی می‌تواند جدا شود

زمان ما ایوانکوویچ تهدید به جدایی می‌کرد؟

گرشاسبی: برانکو به پرسپولیس قرض هم می‌داد

از این کارها می‌کردم، آبرویم را می‌بردند

گرشاسبی: مدارک موجود است، پیش‌خوری نکردم

قرارداد 75 میلیاردی با اسپانسر و طلب 750 هزار یورویی برانکو

عرب در مسیر گرشاسبی: پول‌ها را پیش‌خور می‌کند

بازیکنان ما را تحریک می‌کردند تا از پرسپولیس جدا شوند

گرشاسبی: پول سفر به ژاپن با اشتباه بانکی جور شد

گرشاسبی دیگر در محل کارش حاضر نشد

ایرج عرب سرپرست موقت پرسپولیس، حداقل تا نیم فصل

تصمیم برانکو در کمیته فنی بررسی می شود

گرشاسبی: حوصله کنید تا وزارتخانه تصمیم بگیرد