جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

سرپرست باشگاه پرسپولیس از بازیکنان مهلت گرفت

یک وعده، اعتصاب را منتفی کرد