جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

موقعیت گلی که انصاری‌فرد از دست داد

کریم و کارانکا تحت فشار

کریم با اعتماد به نفس بیشتر گل می‌زند

کارانکا تحت تاثیر نمایش ۵ دقیقه‌ای انصاری‌فرد