۱۲ تیر ۱۳۹۸ / ۲۲:۴۶:۲۲

توره هم چینی شد
۱۲ تیر ۱۳۹۸ / ۲۰:۳۳:۲۴

کوپا آمه‌ریکای 2019

عصبانیت مسی پس از باخت به برزیل: داوری مزخرف بود
۱۱ تیر ۱۳۹۸ / ۲۱:۱۱:۳۲

رابیو: بوفون گفت به یووه بروم
۱۰ تیر ۱۳۹۸ / ۲۱:۳۵:۲۹

قرارداد ایگواین دائمی نشد
۱۰ تیر ۱۳۹۸ / ۲۱:۲۷:۴۷

مهاجم هرتا در اینتر
۹ تیر ۱۳۹۸ / ۰:۳۰:۲۳

توافق رابیو با یووه
۸ تیر ۱۳۹۸ / ۲۲:۳۶:۲۴

صعود آرژانتین و حذف ما عادلانه نیست

خامس: با کی‌روش روزهای بهتری خواهیم داشت
۵ تیر ۱۳۹۸ / ۲۱:۱۵:۳۷

دومین خرید یونایتد قطعی شد