۲۷ دی ۱۳۹۵ / ۱:۴۱:۵۰

سرمقاله روزنامه ایران ورزشی

جستاری در بازار نقل و انتقالات / وقتی از مذاکره‌ حرفه‌ای خبری نیست
۲۵ دی ۱۳۹۵ / ۲۰:۴۸:۵۰

سرمقاله روزنامه ایران ورزشی

نگاهی فراتر از کدخدامنشی / راه حل سومی برای تیم ملی وجود ندارد
۲۱ دی ۱۳۹۵ / ۱۵:۴۲:۳۱

سرمقاله روزنامه ایران ورزشی

جستاری در بحران‌های خودساخته / فوتبال روی همان پاشنه می چرخد
۱۸ دی ۱۳۹۵ / ۲۲:۴۷:۶

سرمقاله روزنامه ایران ورزشی

بررسی تصمیم خبرساز کی‌روش / یک استعفا و ۵ ابهام
۱۷ دی ۱۳۹۵ / ۱۷:۳۵:۳۲

کمیته استعدادیابی، در حد حرف

کشف خودجوش استعدادها در کشتی
۱۵ دی ۱۳۹۵ / ۱۶:۴۸:۱۴

سرمقاله روزنامه ایران ورزشی

چشم ما روشن / پوزش از آقای تاج، انگار فوتبال رییس دارد!