۱۲ آذر ۱۳۹۸ / ۱۵:۳:۵

اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم نباید بگوییم لابی شده است

دکتر غفاری: چرا ما باید در میان بهترین‌ها انتخاب می‌شدیم؟