۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / ۱۶:۴۴:۱۴

نیایش یزدانی قبل از فینال
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۹:۵۲:۵

آلبوم ذوب آهن - استقلال
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۰:۱۴:۱۵

آلبوم عکس قهرمانی پرسپولیس
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ / ۴:۴۲:۶

آلبوم عکس / سایپا-استقلال
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ / ۲۳:۲۸:۴۱

گزارش تصویری الوحده - پرسپولیس
۲ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۵:۰:۵۶

پارکور در مشهد (گزارش تصویری)
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ / ۲۰:۲۳:۱۵

گزارش تصویری / استقلال - السد
۵ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۸:۰:۴۵

ورزش در برف، راه رهایی
۳ بهمن ۱۳۹۵ / ۲۱:۴۲:۵۵

شب درخشش گوچی (گزارش تصویری)
۱۷ دی ۱۳۹۵ / ۱۳:۲۲:۵۰

رالی داکار (گزارش تصویری)