فوتبال ایران / شناسه خبر: 99837 / تاریخ انتشار : 1398/4/4 16:24
|
آرای انضباطی درگیری‌های لیگ فوتبال زنان صادر شد

هیچ نشانی از سخت‌گیری نبود

درگیری به وجود آمده در بازی تیم ذوب‌آهن اصفهان و شهدار سیرجان در لیگ برتر فوتبال زنان، آنقدر عجیب و پر زد و خورد بود که انتظار می‌رفت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خیلی زود وارد عمل شود و رای را اعلام کند. البته کمیته انضباطی قرار بود خیلی زود هم رای را صادر کند اما برخلاف انتظار، بعد از چند هفته این اتفاق افتاد. آن هم با رای‌هایی عجیب که به نظر می‌رسد هیچ‌گونه سخت‌گیری در مورد آن صورت نگرفته. کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص درگیری‌های پیش آمده در لیگ برتر فوتبال زنان به این شرح صادر کرد:

دنیا بندار، فاطمه عادلی و زهره کودایی بازیکنان تیم ذوب‌آهن به علت رفتار غیر ورزشی با بازیکنان و سرمربی تیم مقابل طبق گزارشات و فیلم مسابقه متخلف و با احراز آن و مطابقت با ماده 54 مقررات انضباطی هرکدام از نفرات فوق منفرداً به احتساب محرومیت ناشی از قرار دستور موقت به مدت 2 جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی محروم و باید هر نفر 3 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کنند. بیان محمودی سرمربی ذوب‌آهن به علت اهانت به کمک داور دو و انتشار مطالب غیرواقع، متخلف و ضمن احزار تخلف و انطباق با مواد 55 و 71 مقررات انضباطی و به استناد همین مقررات مجموعاً به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم بوده و باید مبلغ 5 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

سارا ظهرابی‌نیا بازیکن تیم شهرداری سیرجان به دلیل بی‌توجهی به دستورات داور در مورد خروج سریع از زمین بازی که همین اقدام او باعث شروع درگیری‌ها بوده و رفتار غیر ورزشی با بازیکن تیم مقابل متخلف و به استناد ماده 54 و 55 مقررات انضباطی با محاسبه محرومیت ناشی از دستور موقت به مدت سه جلسه از همراهی تیم مربوطه محروم و باید 3 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ندا رضاپور بازیکن تیم شهرداری سیرجان به علت رفتار غیر ورزشی و مضروب کردن بازیکن تیم مقابل، به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و به مدت 3 جلسه از همراهی تیم خود محروم است. محرومیت نامبرده هم با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت است.

مریم جهان‌نجاتی سرمربی تیم شهرداری سیرجان به دلیل استفاده از الفاظ ناشایست نسبت به بازیکن تیم مقابل به توبیخ کتبی و پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای در مورد محرومیت‌های دو جلسه و بیشتر با رعایت مقررات قابل تجدید نظر در کمیته انضباطی بوده و در مورد جرایم نقدی جهات مخففه ماده 93 با توجه به رده مسابقاتی لحاظ شده است.

9

captcha
تازه ها
بیشتر