فوتبال ایران / شناسه خبر: 98520 / تاریخ انتشار : 1398/2/25 17:18
|
ساکت دبیرکل پنهان فدراسیون فوتبال

چرا مشاور فدراسیون کار اجرایی انجام می‌دهد؟

گفته می شود همین حالا ساکت در بیشتر برنامه‌ها و جلسات مهم فداسیون حضور دارد و همچنان کارهای مربوط به دبیرکلی را او انجام می‌دهد.

ساکت دبیرکل پنهان فدراسیون فوتبال

محمدرضا ساکت دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال بعد از استعفا به خاطر بازنشسته بودن همچنان به عنوان مشاور با فدراسیون فوتبال همکاری می کند.با این حال آنچه ما از ایشان می‌بینیم چیزی فراتر از مشاور است و عملا کارهای اجرایی انجام می دهد.در زمان ورود ویلموتس به ایران ساکت و شکوری یعنی دبیرکل سابق و سپرست دبیرکلی به استقبالش رفتند و او را تا هتل محل اقامتش همراهی کردند.در واقع شکوری با کسی که جایش را در فدراسیون گرفته همراه یکدیگر بودند اما سوال اینجاست که واقعا یک مشاور باید در چنین اتفاقی پیشقراول باشد؟آیا استقبال از سرمربی بعدی تیم ملی و همراهی او یک کار اجرایی نیست و در حیطه شرح وظایف مشاوران قرار می گیرد؟آیا در فدراسیون فوتبال فرد دیگری که سمت اجرایی دارد نمی توانسته کنار شکوری باشد و از مربی بلژیکی استقبال کند؟

یادمان نرود ساکت بعد از استعفا از سمت دبیرکلی در جام ملتهای آسیا هم همراه تیم ملی در قطر و امارات بود و با اینکه خیلی سعی داشت تا از جلوی چشم نباشد و در قاب هیچ دوربینی قرار نگیرد اما کارهای اجرایی تیم ملی را در اردوی قطر و تورنمنت امارات انجام می داد.

جالب اینکه گفته می شود همین حالا ساکت در بیشتر برنامه‌ها  و جلسات مهم فداسیون حضور دارد و همچنان کارهای مربوط به دبیرکلی را او هندل می کند.در واقع او به صورت ظاهری استعفا داده اما همچنان پشت پرده همه کارها را خودش پیش می‌برد و مدیر معتمد مهدی تاج است.

2-220

 

captcha
تازه ها
بیشتر