فوتبال ایران / شناسه خبر: 97309 / تاریخ انتشار : 1398/2/1 16:52
|

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

شکایت فرشاد فرجی از باشگاه خونه به خونه

باشگاه خونه به خونه به پرداخت مبلغ 2/100/000/000 ریال بابت قرارداد و 42/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق فرشاد فرجی محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت قسمتی از خواسته خواهان در خصوص مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال طبق بند 7 ماده 11 قرارداد به دلیل ارائه نشدن مستندات مثبت ادعا در وضعیت فعلی رد می‌کند.

شکایت وحید مهدی‌خانی از باشگاه شهرداری ماهشهر

باشگاه شهرداری ماهشهر هم به پرداخت مبلغ 860/000/000 ریال بابت قرارداد اصل خواسته در حق وحید مهدی‌خانی محکوم شد. کمیته وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست.

شکایت حمید دیوسالار از باشگاه خونه به خونه

باشگاه خونه به خونه همچنین به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت قرارداد و 40/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق حمید دیوسالار محکوم شد.

شکایت نادر دست‌نشان از باشگاه صنعت‌نفت آبادان

باشگاه صنعت‌نفت آبادان هم پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت قرارداد و 8/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق نادر دست‌نشان محکوم شد. کمیته وضعیت دعوای خواهان را نسبت به مابقی خواسته به مبلغ 3/500/000/000 ریال مردود اعلام کرد.

190-9

captcha
پربازدید ترین ها
بیشتر
تازه ها
بیشتر