فوتبال ایران / شناسه خبر: 96672 / تاریخ انتشار : 1398/1/20 14:00
|

صادق درودگردرباره برکناری سلیمانی از ریاست سازمان لیگ فوتسال می گوید:« سلیمانی سال‌ها در فوتسال زحمت کشیده که هیچ کسی منکر این موضوع نیست. وقتی کسی در جایی که کار می‌کند خواهانی نداشته باشد باید خودش خداحافظی کند و برود.من فکر می‌کنم همین اوایل سال در یک نظرسنجی که در بین فوتسالی‌ها انجام شد حدود ۹۲ درصد از عملکرد سلیمانی به عنوان دبیرکمیته فوتسال ناراضی بودند. وقتی این همه نارضایتی‌ وجود دارد بهتر است خودش استعفا دهد و برود. از طرف دیگر قانون بازنشستگی یک قانون کلی و فراگیر در جامعه است و همه هم باید مطیع قانون باشیم.» او از انتخاب احتمالی اش برای این پست خبر ندارد:«من از این موضوع اطلاع ندارم و تا به امروز هم هیچ کسی با من در این رابطه صحبتی نداشته است.»

9

کلیدواژه
فوتسال
captcha
تازه ها
بیشتر