فوتبال ایران / شناسه خبر: 96053 / تاریخ انتشار : 1397/12/25 15:53
|
کارت قرمز به کمیته داوران

چرا هزینه هتل داوران به عهده میزبان است؟

هزینه اسکان داوران با تیم‌های میزبان است. سنتی غلط و شائبه برانگیز که شان کمیته داوران را هم زیر سوال برده است.

شگفت آوراست که فدراسیون فوتبال برای تیم های میزبان این طور جا انداخته که درهربازی هزینه هتل داوران را تقبل کنند. این رویه نا درست سال ها است که درفوتبال ایران اجراء می‌شود و عجیب تراینکه هیچ مدیر ومسئول باشگاهی نسبت به این فرایند غلط اعتراض نمی‌کند و شاید تصورمسئولان تیم میزبان هم این است که هزینه اسکان داوران گردن آن ها است و باید بی کم و کاست این مبالغ را ازحساب باشگاه به جهت تامین منافع کمیته داوران کسرکنند.

 رویه ای که فدراسیون فوتبال وسازمان لیگ جا انداخته اند نه تنها شان کمیته داوران وخود داوران را زیرسوال می‌برد وآن ها را تبدیل به عناصری مطالبه گرمی‌کند، بلکه شائبه آفرین هم هست و ممکن است قضاوت داوران تحت تاثیرنحوه میزبانی تیم ها قراربگیرد؛ مثلا تیمی که هتل بهتری را برای داوران انتخاب می‌کند شاید با نرمش آن داوردرجریان بازی ها مواجه شود وبالعکس.

این وضعیت درحالی علامت سوال بزرگی را مقابل فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و البته کمیته داوران قرارداده که درسال های اخیرکمیته داوران ازنعمت درآمدتبلیغاتی هم بی بهره نبوده و بعید است با توجه به تبلیغاتی که روی پیراهن داوران درجریان بازی های لیگ می‌چسباند، توانایی رزروهتل برای داوران خود را نداشته باشد.

حتی اگراین تبلیغات هم درکمیته داوران فدراسیون فوتبال وجود نداشت، درآمد های سازمان لیگ ازکنارتبلیغات محیطی خود جوابگوی تامین هزینه های اسکان داوران بود اما انگارهیچ کس درفدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و کمیته داوران به این موضوع متوجه نیست و اهمیتی به این تاثیرگذاری این مسائل درروح داوری وقاضاوت نمی‌دهد.

 درفوتبال ایران البته جای رسیدگی به مسائل بسیاری وجود دارد اما درکنارانبوهی ازکاستی ها که باید با مدیریت و برنامه ریزی آرام، آرام برطرف شود تا برگزاری بازی ها شکل بهتری به خود بگیرد، توجه به این مسئله مهم نیز ضروری می‌نماید وباید فرایندی تدبیرشود که تیم های میزبان از پرداخت هزینه های اسکان داوران معاف شوند تا عملا تمام راه های ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم میان داوران و باشگاه ها قطع شود ودرنتیجه احیانا قضاوت داوری تحت الشعاع نوع میزبانی تیم ها قرارنگیرد.  

10-390

captcha
تازه ها
بیشتر