ورزش ایران / شناسه خبر: 96005 / تاریخ انتشار : 1397/12/24 17:12
|
ایوانکوویچ، بی‌استرس‌‌ترین مدعی لیگ

آنچه برانکو دارد، لیکنز، قلعه‌نویی و شفر ندارند

آنچه برانکو دارد و لیکنز، قلعه نویی و شفرندارند شاید برتری این تیم را در ایستگاه پایانی لیگ باعث شود. پرسپولیس بی‌دغدغه ترین و آرام ترین مدعی لیگ هجدهم است. بی آنکه استرس قهرمانی داشته باشد.

حمیدرضا عرب/تساوی سپاهان به رغم آنکه نماینده فوتبال اصفهان یک بازی عقب افتاده دارد، موقعیتی طلایی را نصیب سرخ های پایتخت کرده تا بی دغدغه به صدرجدول بازگردند. شاید تقابل با سپیدرود دررشت به ظاهرچالش آفرین باشد اما ظرفیت های نماینده گیلان به حدی نیست که تاب مقاومت دربرابراین پرسپولیس نیمه آماده ومهیا را هم داشته باشد وسرخ های پایخت با همین وضعیت نیزمی‌توانند برنده بازی عصرشنبه باشند و دوباره برفرازلیگ قراربگیرند.

راهی که پرسپولیس تا پایان فصل باید طی کند به واسطه تقابل با استقلال، سپاهان وتراکتورسازی اندکی صعب العبورودشوارمی‌نماید اما شاید کسب حداقل امتیازهای این بازی نیزکه ازعهده سرخ ها خارج نیست بتواند راه این تیم را به سوی قهرمانی درلیگ هموار کند و سرخ ها برای سومین بارجام را مال خود کنند.

پرسپولیس برای رسیدن به این مهم به اندکی هماهنگی بیشتروقدری شانس نیازدارد که عصرجمعه اقبال به مدد برانکووشاگردانش آمد تا آن ها فارغ البال و بی آنکه خطری را احساس کنند با بردی نسبتا آسان ازرشت صدرنشین به تهران بازگردند.

برای پرسپولیس رسیدن به قهرمانی دوباره لیگ درسومین فصل پی درپی اما به مثابه ماموریتی سخت و دشواراست اما تحقق این مهم برای برانکو و شاگردانش غیرممکن هم نیست و اکنون که  شرایط جدولی به گونه ای است که شاید شانس تراکتور، سپاهان وحتی استقلال بیشترازپرسپولیس به نظرمی‌رسد اما باید باورداشت که پرسپولیس خود به یکی ازپراقبال ترین تیم ها برای تصاحب جام درلیگ هجدهم محسوب می‌شود مگرآنکه حواشی و اتفاقات پیش بینی نشده، به برانکو وشاگردانش لطمه بزند.

پرسپولیس بعد ازبازی با سپیدرود مقابل استقلال خواهد ایستاد. بی گمان کسب پیروزی دراین بازی برای سرخ ها بسیارایده ال خواهد بود هرچند که ارزیابی ها به سمت وسویی رفته که اکنون استقلال وشفررا به لحاظ فنی تیم بهتری درمقایسه با سرخ ها می‌دانند. پرسپولیس برانکو اما به رغم قدم های آهسته ای که درهفته های اخیرداشته اما با همین تیم نیزقابلیت پیروزی مقابل رقیب سنتی اش را هم دارد، هرچند که رسیدن به حداقل های این بازی نیز به واسطه آنکه سرخ ها بعد ازاین بازی باید مقابل دو مدعی دیگربازی کنند، نتیجه عاقلانه ای به حساب می‌آید.

بنابراین استراتژی تساوی دربرابررقبای رودررو هرگزنمی‌تواند طرفند غلطی ازسوی پروفسورباشد و شاید دربرانکو نیز درذهن خود به این سناریو می‌اندیشد:تساوی مقابل رقبای مستقیم و بعد بردن تیم های درجه دوی لیگ.

واقعیت این است که فاصله میان 5تیم بالای جدول وتیم های میانه جدولی به لحاظ فنی وتاکتیکی مشهود است وحتی می‌شود نتیجه بازی بالانشین ها با تیم های پایین دست را پیش بینی کرد. هرچند که فولاد این سنت را قدری دست مالی کرده وبا بردن همین پرسپولیس و تساوی مقابل سپاهان نشان داده ازمیانه های جدول نیز تیم های جسوری برمی‌خیزند اما به طورکلی نباید حساب آن چنانی روی این قبیل تیم ها بازکرد واستدلال درست همان است که بالانشین ها را مقابل این تیم ها برنده دانست.

پرسپولیس به جز این 3 بازی که با مدعیان این فصل خواهد داشت، دردیگربازی ها رقبای سرسختی پیش روی خود نمی‌بیند و به واسطه آنکه هنرکسب تساوی مقابل بزرگان را دارد وتومان نیز فوت وفن بردن با حداقل گل را هم می‌داند هیچ بعید نیست که درایستگاه پایانی لیگ هجدهم نیز به مانند دوفصل قبل فاتح جامی لقب بگیرد که اکنون تیم های تراکتور، سپاهان و استقلال بیش ازهمه دوران خود برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند.

پرسپولیس درواقع با مدعیانی مواجه است که هریک به دلایلی جام این فصل برای شان اهمیت دارد. تراکتوربه سبب آنکه تا کنون درلیگ به این مهم دست نیافته و این فصل هم هزینه های سرسام آوری داشته و سپاهان نیز به دلیل ناکامی درسال های اخیر_همین دلایل برای استقلال هم صدق می کند وآبی ها شش سال قهرمان نشده اند_ جام هجدهم را می‌‌خواهند. پرسپولیس اما ازاین استرس به دوراست. سرخ ها دوقهرمانی را پشت خود می‌بینند وبدون شک اگراین فصل هم قهرمان نشوند، ازسوی هواداران خود نمره قبولی خواهند گرفت اما همین فاکتور؛ یعنی نداشتن ترس ازقهرمان نشدن و اضطراب ناشی ازناکامی ممکن است درنهایت برانکو وشاگردانش را با آرایش ذهنی متعادل تردرهفته های پایانی مقابل رقبا قراردهد.

آری، این یک ویژگی بزرگ است که امروزدرزیرپوست پرسپولیس وجود دارد وشاید دیگرمدعیان چندان به آن توجه ندارند. نه تراکتور، نه سپاهان و نه استقلال وحتی پدیده آرامش وفراغ بالی که دراعماق وجود سرخ ها وجود دارد را درخود ندارند. آن ها چه قهرمان بشوند، چه نشوندازدیدگاه هواداران خود قهرمانند وشاید این ویژگی دوباره آن ها را فاتح لیگ هجدهم کند.

11-1

captcha
تازه ها
بیشتر