فوتبال ایران / شناسه خبر: 95918 / تاریخ انتشار : 1397/12/22 17:19
|

مدیران بی‌برنامه چالش فوتبال ایران در آسیا

بزرگ‌ترین مشکل فوتبال ایران در مواجهه با رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نداشتن مدیرانی با اهداف بلند و انگیزه‌های متفاوت است که سبب به وجود آمدن ناکامی‌های بسیار در سال‌های اخیر شده است.

حمیدرضا عرب / باشگاه های فوتبال ایران زمانی که برنامه های خود برای شروع فصل جدید را طراحی می‌کنند معمولا اهمیت چندانی برای بازی های برون مرزی قائل نمی‌شوند. این وضعیت به طورمشهود درمیان مدعیان سنتی لیگ به چشم می‌‌خورد واین قبیل باشگاه ها که انتظارعمومی ازآن ها بسیاربالااست، بیشتربرنامه های خود را معطوف به بازی های داخلی می‌کنند و انگیزه ای برای حضورمقتدرانه دررقابت های آسیایی ندارند.

نه فقط به دلیل نتایج ضعیفی که استقلال وپرسپولیس دراین دوره ازرقابت ها ازخود برجا گذاشته اند و درآستانه حذف ازاین رقابت ها قراردارند، بلکه توجه به سوابق این دوتیم درتمام سال هایی که دراین عرصه حضورداشتند_منهای فصل پیش که سرخ ها تا فینال جلورفتند واستقلال 5 سال پیش که تا نیمه نهایی صعود کرد_به وضوح نشان می‌دهد که برنامه ریزی برای قهرمانی دررقابت های آسیایی جایگاه آن چنانی درمیان سیاستگذران باشگاه های نامی فوتبال ایران ندارد.

حتی تیم های سپاهان، تراکتوروذوب آهن نیز که سابقه بیشتری درقیاس با دیگرتیم ها درحضوردراین بازی ها دارند، این رقابت را چندان جدی نمی‌گیرند وتوجهی به حضورآبرومندانه درمهم ترین تورنمنت فوتبال آسیا بعد ازجام ملت ها ندارند.

این تیم ها به همراه دوغول پایتخت همواره صعود ازگروه های مقدماتی را به عنوان هدف نهایی خود برمی‌گزینند و انگیزه آن چنانی برای رسیدن به قهرمانی ازخود نشان نمی‌دهند وحذف های پی درپی و شکست های مکرردرواقع بدل به اتفاقاتی عادی شده و توجیهاتی تکراری نیزاززبان مسئولان، مربیان و بازیکنان درپی شکست ها شنیده می‌شود.

انتخاب مربیان ناوارد که دربازی های برون مرزی همواره ناکامند، بی بهره بودن ازبازیکنان طرازاول وبین المللی، فقدان بودجه ونداشتن عزم واراده کافی بیشترین دلیل را درناکامی های سریالی نماینده های فوتبال ایران دررقابت های لیگ قهرمانان آسیا ایفا کرده است.

بدون شک اگرنگاهی بنیادی تربه رقابت های آسیایی باشد و سیاستگذران باشگاه ها_مدیران واعضای هیات مدیره_ اهمیت موفقیت دراین بازی ها را عمیقا درک کنند، این عرصه علاوه بر اعتباربخشی به باشگاه ها، منبع درآمدزایی بسیارچشمگیری خواهد بود کما اینکه دیدیم پرسپولیس دراولین فصل پرفروغ خود دررقابت های آسیایی درآمدی بیش از60میلیاردتومان را به چنگ آورد که این ارقام نه تنها هزینه های جاری تیم ها را جبران می‌کند، بلکه سرمایه مناسبی است تا درسال های آتی نیز تیم ها با تدارکات بهتروارد این رویدادشوند.

سیاستگذاران باشگاه های فوتبال ایران درهمه سال هایی که لیگ قهرمانان آسیا با شکل و شمائل جدید طراحی شده اما طوری به استقبال این بازی ها رفته اند که انگارتیم های فوتبال ایران تاب وتوان رقابت با تیم های آسیایی را ندارند وبا طرح موضوعاتی همچون هزینه های میلیاردی وبیان جملاتی تکراری نظیراینکه حریف بازیکن میلیاردی دارد!جمله ای که برخی مربیانی به وفور آن را به زبان آورده اند، سعی درمبرا ساختن خود ازناکامی ها داشته اند درشرایطی که آن ها خود مقصران اول این شکست ها محسوب می‌شوند وباید برنامه های خودرا به گونه ای طراحی می‌کردند که تیم های تحت اختیارشان لااقل دراین سال ها یک بارقهرمان آسیا شوند؛ افتخاری که بارها نصیب تیم های عربستانی، قطری و اماراتی شده اما هرگزبه فوتبال ایران نرسیده است.

شرقی ها نیزدررسیدن به قهرمانی آسیا همواره با برنامه بودند اند و درسال های اخیرحتی چینی ها هم با سرمایه گذاری چشمگیربه دایره قهرمان ها ملحق شده اند اما درفوتبال ایران دریغ ازساختن یک قهرمان دردوران جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ودریغ ازیک تیم که مایه فخرومباهات فوتبال ایران باشد.

1

 

captcha
تازه ها
بیشتر