فوتبال ایران / شناسه خبر: 95896 / تاریخ انتشار : 1397/12/22 15:47
|
سرمربی استقلال و بازی‌های بزرگی که نمی‌‌برد

بهار سرنوشت‌‌ساز آقای شفر: بودن یا نبودن؟

وینفرد شفر بدون موفقیت در فصل جاری شانسی برای ادامه با استقلال نخواهد داشت. او لیگ قهرمانان را در آستانه از دست رفتن می‌بیند و تنها لیگ برتر را پیش رو دارد. بهار سختی در انتظار پیرمرد است.

پیرمرد فصل نوزدهم را می‌‌بیند؟

حمیدرضا عرب / ۲ امتیازدیگر در لیگ قهرمانان آسیا پرید تا استقلال به همراه العین امارات درگروه cرقابت های لیگ قهرمانان آسیا ازحداقل شانس برای صعود به مرحله بعد برخوردارباشد. گرچه استقلال روی کاغذ همچنان اقبال صعود دارد و چنانچه دردوبازی پی‌ درپی الهلال عربستان را مغلوب کند، بدون شک ازگروه خود بالا خواهد رفت اما رسیدن به این هدف چندان ازاستقلالی که وینفردشفربرای مان ساخته عملی به نظرنمی‌رسد.

شفرازابتدای لیگ هجدهم رویه ای داشته که به رغم جذب بازیکنان جدید هیچ تغییری درآن ایجاد نشده است. درحالی که انتظارمی‌رفت پیرمرد بعد ازخریدهای گران قیمت  نیم فصل و به اصطلاح تقویت کردن تیمش بتواند دربازی های بزرگ به برتری برسد وآن نتایجی که انتظارمی‌رود را به دست آورد تا راهش برای قهرمانی درلیگ و موفقیت درلیگ قهرمانان آسیا هموارشود اما درعمل می‌بینیم که استقلال او راهی را می‌رود که منتهی به موفقیت وکامیابی نیست.

حال شاید پیروزی هاو صعودنسبی درجدول لیگ تا حدودی استقلال را به کورس بازگردانده باشد اما آنچه منتج به نتیجه خواهد شد، برد دربازی های بزرگ است که وینفردشفردررسیدن به آن ناکام بوده است.

استقلال به رغم نتایج پرگلی که درهفته های اخیردرلیگ داشته اما بازی را به تراکتورسازی واگذارکرد تا دراولین تقابل خود با تیم های مدعی درنیم فصل دوم بازهم ناکام باشد وبیم تکرارآن واحتالا سقوط وناکامی دوباره را دردل ها زنده نگه دارد. شفرالبته شانس بازی دوباره با مدعیان لیگ را خواهد داشت واگربه برنامه آبی‌ها درحدفاصل دهم فروردین ماه تا ششم اردیبهشت ماه بنگریم، به این نتیجه می‌رسیم که دراین فاصله زمانی مجالی بزرگ پدید خواهد آمد تا آقای سرمربی تمام تردیدهایی که درباره نتایجش دربازی های بزرگ شکل گرفته را ازذهن ها پاک کند، روزهایی مهم و سرنوشت سازکه بی تعارف تکلیف آینده سرمربیگری او با استقلال را هم مشخص خواهد شد.

استقلال دراین هفته ها با پرسپولیس، الهلال(دوبار)، سپاهان و پدیده بازی دارد که این تقابل ها تعیین کننده سرنوشت آقای سرمربی دردوجبهه لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتراست.

سرمربی استقلال که درآستانه حذف ازلیگ قهرمانان آسیا قرارگرفته بدون شک اگرمی‌‌خواهد فصل آینده هم روی نیمکت آبی‌ها باشد و سکان هدایت یکی ازبهترین تیم های تاریخ فوتبال ایران را دردست داشته باشد وهمچنان ازدستمزدهای چشمگیری که برایش تعریف شده، بهره ببرد بدون شک باید دریکی ازاین دو جبهه به موفقیت برسد.

 گرچه ارزیابی عملکرد پیرمرد درلیگ قهرمانان آسیا_اگراو را صعود کرده بدانیم_به ماه های آتی موکول خواهد شد اما تا پیش ازآن دوران تکلیف سرمربی استقلال درلیگ روشن خواهد شد، هرچند که با توجه به شروع نگران کننده شفربا تیمش درلیگ قهرمانان آسیا به نظرمی‌رسد خیلی زود تکلیفش دررقابت های آسیایی هم مشخص شود اما برای اینکه پیش دستی منفی نگرنه ای درباره استقلال نداشته باشیم به بازی های لیگ بسنده می‌کنیم. به نقطه ای که شفرقطعا باید درآن به کامیابی و موفقیت برسد و با تیمش قهرمانی فوتبال ایران را به چنگ آورد وگرنه سناریوی حذف او دراستقلال خیلی زود نوشته خواهد شد.

بهارسرنوشت سازی که پیش روی پیرمرد قرارگرفته، روشن کننده وضعیت کاری آقای ژرمن دراستقلال خواهد بود. شفرفصل پیش قهرمان جامی شد که بی تعارف ارزش و منزلت آن چنانی نداشت، به خصوص اینکه آبی‌ها درغالب بازی های جام حذفی فصل پیش با تیم های لیگ یکی مصاف داد وحتی درفینال نیزازاین مزیت بی بهره نبودند.

برپسب موفقیت را زمانی می‌توان برپیشانی شفرومردانش چسباند که درلیگ به توفیق بزرگی برسند وجام قهرمانی را به دست آورندو هم زمان درلیگ قهرمانان آسیا هم موفق به پیروزی دربازی های بزرگ شوند. تیم شفر درلیگ نسبتا خوب نتیجه گرفته_منهای بازی با تراکتور_ ودرلیگ قهرمانان آسیا هم شروع نگران کننده ای داشته است.

درواقع شفردرمسیرناکامی با استقلال گام برمی‌دارد واگراو با همین فرمان جلو برود، فصل آینده را نخواهد دید و یقینا ناکامی او تغییرات بعدی را هم دراستقلال به وجود خواهد آورد و چه بسا تحولات به نقطه مدیریت باشگاه استقلال هم کشیده شود.

استقلال درفصل جاری مافوق آنچه تصورمی‌شد هزینه و بیش از50میلیاردتومان برای ساختن این مجموعه بودجه تعریف کرده است. این عدد درقیاس با سال های گذشته بسیارچشمگیراست و برآیند چنین تیم پرهزینه ای باید نتایجی مطابق با هزینه ها باشد. شکست استقلال دربه دست آوردن جام قهرمانی و یا ناکامی درصعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان که سایه اش اکنون برپیکراین تیم سنگینی می‌کند، شفررا به سمت درهای خروجی استقلال سوق خواهد داد وبسیاربعید است که برای او یک فصل دیگرزمان تعلق بگیرد ومدیران فعلی یا مدیران بعدی شفررا بعد ازدوفصل مربیگری دراستقلال وتنها به دست آوردن یک جام حذفی مربی مناسبی برای استقلال فصل نوزدهم بدانند.

شفر یک فصل دیگرقرارداد دارد

فازغ ازبحث نتیجه گیری وینفرد شفرکه درتداوم ماندن وینفردشفر بسیارتاثیرگذاراست باید به قرارداد او نیز اشاره داشت. شفر علاوه براین فصل، یک فصل دیگربا استقلال قرارداد دارد که جدایی اش ازاستقلال یقینا مستلزم هزینه قابل توجه باشگاه استقلال است. البته اگرشفربا استقلال دراین فصل به نتیجه مطلوب برسد، فصل بعد هم با استقلال ادامه خواهد داد اما باید پذیرفت که نتایج مرد آلمانی درتداوم همکاری اش با استقلال بسیارمهم است.

 

10-1

captcha
تازه ها
بیشتر