فوتبال ایران / شناسه خبر: 95655 / تاریخ انتشار : 1397/12/18 16:16
|
منشا مدل تقویت شده‌ی گرو

سومین خط حمله لیگ مدعی آقای گلی ندارد

استقلال با ۳۱ گل زده در لیگ هیچ بازیکنی را مدعی کسب عنوان آقای گلی نمی‌‌بیند و گلزنی میان بازیکنان این تیم به خصوص هافبک‌ها تقسیم شده است.

مدعی بدون مدعی

نقشی را کی‌روش استنلی برای سپاهان بازی کرده یا علی علیپور و آنتونی استوکس برای پرسپولیس وتراکتور، هیچ یک ازبازیکنان استقلال ازابتدای فصل تا کنون ایفا نکرده اند.

تمام مهاجمانی که ازابتدای فصل تا امروزدرترکیب استقلال قرارگرفته اند، هرگزنتوانسته اند به عنصری محوری وکلیدی بدل شوند تا ضعف سال های اخیراستقلال بیش ازپیش نمود پیدا کرده و به لیگ هجدهم هم کشیده شود.

گرچه استقلال درهفته های اخیروضعیت مطلوبی یافته و جایگاهش را درجدول ارتقاء بخشیده و شانس قهرمانی هم محسوب می‌شود اما درهمین تیم مدعی هیچ مهاجم محوری دیده نمی‌شود و حتی خریدهای جدید درپست مهاجم راس نیز نتوانسته اند خود را به عنوان مردانی همواره گلزن درترکیب استقلال جا بیندازند.

این ایده که گادوین منشاء همواره درترکیب استقلال به میدان برود، گرچه توجیهات فنی خاص به خود را دارد اما بیشترازسرناچاری است و گرنه شفرنیز می‌داند مهاجم نوک باید میانگین گلزنی بالاتری داشته باشد.

روزهای تلخی که تبریزی برای استقلال رقم زد، یا گاها روح الله باقری و دیگرمهاجمان جوان، شفررا به نقطه ای رساند که ازمنشاء درترکیب اصلی تیمش بهره بگیرد. بازیکنی که حضورش درترکیب اصلی این طورتوجیه می‌شود:«خوب می‌جنگد ودردرگیری ها پیروزاست.»

تعابیراخیرازدلیل حضورمنشاء درترکیب اصلی استقلال تا حدودی تداوم حضوراین بازیکن درخط آتش آبی‌ها را توجیه پذیرجلوه داده است اما واقعیت این است که منشاء همه آن وظایفی که انتظارمی‌رود یک مهاجم انجام دهد را انجام نمی‌دهد.

منشاء به لحاظ فیزیکی قابلیت پیروزکردن استقلال درجنگ ها تن به تن را دارد اما وظیفه اصلی یک مهاجم گلزنی است که این حاصل نمی‌شود مگربا تیزهوشی، دوندگی بالا، قدرت دریبلینگ مناسب و جای گیری های درست درقلب دفاع حریف.

عملکرد منشاء که اخیرا خود را به عنوان مهاجم راس دراستقلال جا انداخته اگربا استانداردهای یک مهاجم راس مطابقت داده شود نتایج دیگری را درقبال این بازیکن پیش روی مان قرارمی‌دهد وحتما هرتحلیل گری را به این نتیجه خواهد رساند که منشاء نیزنتوانسته به طورتمام وکمال همه خواسته هایی که ازیک گلزن انتظارمی‌رود را درمیدان بازی به اجراء بگذارد.

منشاء به رغم اعتماد بی حد وحصرشفرتا امروزفقط یک گل برای استقلال به ثمررسانده است که این برای یک مهاجم ضعف محسوب می‌شود وصرف اینکه گادوین درخط حمله با مدافعان حریف خوب می‌جنگد نباید تداوم حضورش توجیه شود.

گونسالوس نیزبه رغم دو گلی که به ثمررسانده هنوزنتوانسته آن نقش محوری را به اجراءبگذارد اما آنچه استقلال را درهفته های اخیربه تیمی برجسته تربدل ساخته، گلزنی های پاتوسی ودیگرهافبک ها است که تعداد گل های زده استقلال را به عدد 31رسانده است. 31گلی که برخی با کمک مدافعان حریف هم به دست آمده است.

استقلال بعد ازسپاهان و تراکتورسازی با 31گل زده، گل زن ترین تیم لیگ محسوب می‌شود اما همین تیم گلزن ازداشتن حتی یک بازیکن درجدول آقای گل های لیگ برترمحروم است وجورمهاجمان گل نزن استقلال را هافبک ها ومدافعان کشیده اند که این ازآمارهای به جا مانده از استقلال کاملا گویا و شفاف است.

دراستقلال 31گله امروزوریا غفوری با وجود بازی درپست دفاع راست و گاها گوش راست بیشترین تعداد گل را به ثمررسانده و بازیکنانی همچون فرشید باقری و فرشید اسماعیلی نیز درگلزنی عملکرد مطلوبی داشته اند.

حضورپاتوسی نیزتاثیرگذاری هافبک های استقلال درگلزنی را بیش ازهمه نمایان کرد ودیدم که این بازیکن بعد ازحضوردرترکیب استقلال چه گل های مهم وارزشمندی را به ثمررساند.

دایره گسترده گل زن ها دراستقلال شاید یک ویژگی منحصربه تیم باشد اما فقدان بازیکنان محوری و تک مهاجمان گلزن نیزضعف بزرگی است که سال ها است برپیکراستقلال باقی مانده و نه شفر، نه منصوریان ونه پیش ترمظلومی موفق نشده اند ازمیان بازیکنان درید خود بازیکنانی با عیارگلزنی بالا پدید آورند تا درجدول گلزن های لیگ برتر، مدعی آقای گلی هم باشند.

اینکه استقلال درسال های اخیرازداشتن آقای گل محروم بوده و حتی مدعی آقای گلی هم نداشته شاید درنگاه اول چندان مهم نباشد اما آماری که ازلیگ باقی مانده دربیشترموارد نشان می‌دهد که تیم هایی موفق به کسب قهرمانی شده اند که ازاین ویژگی؛ یعنی مدعی آقای گلی برخورداربوده اند.

درسال های اخیرنیز پشت قهرمانی های پرسپولیس و دیگرتیم ها یک مهاجم گلزن خوابیده بود وهیچ بعید نیست که این آمارپنهان باردیگرتاثیرگذاری خود درقهرمانی تیم ها را درفصل جاری نیز به ما اثبات کند.

اینکه استقلال موفق شود بدون درداشتن تک مهاجم گلزن، یا مدعی آقای گلی جام قهرمانی لیگ برتررا بالای سرببرد، معمایی است که پاسخش درپایان فصل مشخص خواهد شد، اما باید توجه داشت که برخورداری ازاین مزیت نقش انکارناپذیری درقهرمانی یک تیم ایفا خواهد کرد.

شاید به همین دلیل بود که بعد ازپایان بازی های لیگ هفدهم بسیاری ازکارشناسان اعلام کردند که اگرتیام ازابتدای فصل درترکیب استقلال قرارمی‌گرفت، استقلال با فاصله بسیارقهرمان لیگ می‌شد وآن پرسپولیس آماده نیز نمی توانست به استقلال نزدیک شود.

10-1

captcha
تازه ها
بیشتر