ورزش ایران / شناسه خبر: 95118 / تاریخ انتشار : 1397/12/10 13:28
|

نیروهای اشغالگر صهیونیستى از حضور دبیر کل و سرپرست فدراسیون کونگ فو ووشو فلسطین براى حضور در جام صلح و دوستى ایران جلوگیرى کردند.

در حالیکه تیم ٨ نفره ووشو فلسطین شامل ٧ ورزشکار و یک سرپرست مربى قصد خروج از سرزمین‌هاى اشغالى و پرواز به سوى ایران را داشتند، نیروهای اشغالگر صهیونیستى،  دبیر کل و سرپرست تیم فدراسیون کونگ فو ووشو فلسطین که عازم مسابقات جام صلح و دوستى ایران بودند را به مدت ٦ ساعت بازداشت و بعد از آن نیز از ادامه سفر او  جلوگیرى کردند و سپس او را به سرزمین اشغالی فلسطین بازگرداند.

"عبدالرحمن محمد ادغیش " حامل بیانیه مردم ستمدیده فلسطین در مدح صلح جهانى و ورزش جهت قرائت در مسابقات بین المللى صلح و دوستى ایران بود که طى روزهاى ١١ و ١٢ اسفندماه در شهر زاهدان برگزار می شود و گویا این موضوع حساسیت بیشتر نیروهاى امنیتى رژیم صهیونیستى را در پی داشته است.

فدراسیون ووشوی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام  با توجه به اینکه این اقدام ضد حقوق بشرى کاملاً در تضاد با منشور المپیک است، اقدامات خود را جهت پیگیرى موضوع از طریق کمیته ملى المپیک و کمیته بین المللى المپیک ( IOC ) آغاز کرده است.

فدراسیون ووشو فلسطین نیز طى پیامى که در شبکه‌هاى مجازى منتشر کرده است، ضمن محکوم کردن این اقدام با اعتراض به نهادهاى بین‌المللى ورزش خواهان پیگیرى موضوع در قبال اقدامات رژیم صهیونستی در خصوص جلوگیری مردم فلسطین از مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی شد. همچنین از کمیته بین المللى المپیک خواست از مشارکت رژیم صهیونستی در فعالیت‌های جهانی، به عنوان یک اقدام تنبیهی برابر  ممانعت از آزادی ورزشکاران فلسطینی، جلوگیری کند.

5/270

 

captcha
تازه ها
بیشتر