فوتبال ایران / شناسه خبر: 94880 / تاریخ انتشار : 1397/12/6 13:38
|
یار جدید آبی‌ها، جذاب و فریبنده

۱۵۶ دقیقه تا عرش: با پاتوسی امید استقلال به جام زنده شد

برای پاتوسی ۱۵۶ دقیقه بازی در استقلال کافی بود تا خودش را به عنوان تک ستاره این روزهای ارتش آبی به هواداران باشگاهش و فوتبال ایران معرفی کند. پاتوسی با فوتبالی جذاب و فریبنده همین جا است، دراستقلال.

حمیدرضاعرب/ آیانداپاتوسی زودتر از آنچه تصور می‌شد خودش را د‌ر دل هواداران استقلال جا کرد. فقط با 156دقیقه بازی درترکیب استقلال. هافبک تیزروی آفریقای جنوبی به قدری سرعت جذب بالایی داشت که بسیاری را به یاد روزهای باشکوه حضورتیام دراستقلال انداخت. مامه نیزدرهمان 2بازی نخست که درترکیب آبی‌ها قرارگرفت با نمایش خیره کننده اش همه را مجذوب خود کرد. مهاجمی که شاید اگراین فصل هم دراستقلال بود، درکنارهم همین پاتوسی می‌توانست تیمی رویایی را پدید آورد وچه بسا اکنون استقلال درصدرجدول قرارداشت، آن هم با اختلاف امتیازی چشمگیر!

 جدایی تیام و جبارف اما لطمه های بسیاری به استقلال درنیم فصل اول وارد کرد و بدون شک اگروینفردشفر درجذب جانشین های این بازیکن دقت بالایی ازخود به خرج می‌داد، جایگاه بهتری درجدول دراختیاراستقلال بود. جذب الحاجی گرو و مارکوس نیومایراما جدا ازمشکلات مالی سنگین که برای استقلال ایجاد کرد، ازلحاظ فنی نیزهرگزنتایج مطلوبی برای آبی‌ها به همراه نداشت تا مشخص شود سرمربی استقلال چه خطای بزرگی را درجذب این دوبازیکن مرتکب شده است.

شفراما با نشان کردن آیانداپاتوسی اما درحال جبران صدمات روحی و فنی حضورآن دوبازیکن نا کارآمد است. پاتوسی با سرعتی مافوق تصوردرترکیب استقلال جا افتاده و امیدواری بسیاری برای آینده استقلال درلیگ به وجود آورده است. پاتوسی درنمایش اول خود برای استقلال یک گل به ثمررساند و گل دوم استقلال هم روی ارسال او واشتباهی که مدافعان پارس جم مرتکب شدند به ثمررسید تا با ارفاق این گل هم به نام او نوشته شود. درخشش آیاندا درآن بازی اما هرگزاتفاقی نبود و این آفریقایی زرگ دربازی مقابل ذوب آهن نیز بی گمان ستاره تابناک ترکیب استقلال بود.

آیاندا دربازی با ذوب آهن هم یک گل به ثمررساند و یک پاس مستقیم گل برای دانشگرارسال کرد. او درگل دوم استقلال هم مثمرثمربود و پایه گذارحرکات تیمش بود تا به این ترتیب ردپایش درتمام 5گلی که استقلال در2 بازی اخیربه ثمررسانده به طورمحسوس احساس شود.

حالا شفرمی‌تواند با خیالی آسوده به آینده تیمش درلیگ چشم بدوزد. روزهایی که شاید دیگرتیم ها نیز به کمک استقلال بیایند واستقلال نیز به همین روند ادامه دهد و شاید درنهایت فاتح جام هجدهم باشد.

پاتوسی دقیقا تداعی کننده روزهای پرجاذبه حضورمامه تیام است. بازیکنی که وقتی پیراهن استقلال را پوشید ودرلیگ و لیگ قهرمانان آسیا معجزه آسا پیش رفت و گل قهرمانی استقلال درفینال جام حذفی مقابل خونه به خونه بابل را هم به ثمررساند، خیلی را درفکرفروبرد که به واقع اگرتیام ابتدای لیگ هفدهم دراستقلال حضورداشت، چه نتیجه ای عاید استقلال می‌شد و آیا آبی‌ها جام قهرمان لیگ فصل قبل را بالای سرنمی‌بردند؟

داستان عجیب و مشکوکی است که استقلال درابتدای فصل هفدهم و هجدهم تیم خود را به شکلی ناقصل می‌بندد اما درنیم فصل با خریدهای چشم نوازی همچون تیام و پاتوسی ناگهان به تیم دیگری بدل می‌شود.

شاید با این تحلیل های تعارف آمیزبگویند که فوتبال یک بازی دسته جمعی است و روح تیمی باعث موفقیت تیم ها می‌شود اما تردیدی نیست  که اگرتیمی درخود ستاره نداشته باشد به جایی نخواهد رسید و مدام درجا خواهد زد.

وقتی دربازی با ذوب آهن پاتوسی ازترکیب استقلال بیرون رفت به وضوح کاهش ضرب آهنگ هجومی استقلال را مشاهده کردیم. استقلال دیگرآن تیم ترسناک نبود وباید پذیرفت که تک ستاره ها نقشی کلیدی و محوری درتیم های بزرگ ایفا می‌کنند وحضورشان بسیارمهم و اثربخش است.

آری، باید این واقعیت را پذیرفت که سناریوی تیام لیگ هفدهم که استقلال را درنیم فصل دوم دگرگون کرد، باردیگردراستقلال درحال تکراراست. ماجرایی که هم می‌تواند شیرین باشد و هم تلخ. استقلال با پاتوسی تیم دیگری شده است. بازیکنی که اگر آن دوبازی ملی انجام شده درسال 2016درترکیب تیم ملی آفریقای جنوبی به مددش نمی‌آمد امروز با پیراهن شماه 5استقلال درلیگ دیده نمی‌شد.

از دیدن پاتوسی باید لذت برد واین بازیکن با همین 156دقیقه حضورش درترکیب استقلال به همه ما فهمانده است که الفبای فوتبال را می‌داند و با بازی در پست هافبک بازیساز به خوبی آشنا است.

آیاندا و استقلال عصر نوینی را کلید زده اند. دنیایی متفاوت که شاید این بار برای استقلال منتج به جام قهرمانی هم باشد.  با این ستاره ها می‌شود سرنوشت را تغییر داد. استقلال و ستاره تابناک این روزهایش می‌توانند.

10-1

 

captcha
تازه ها
بیشتر