فوتبال ایران / شناسه خبر: 94124 / تاریخ انتشار : 1397/11/24 14:23
|
لطمه بزرگ جوان‌ها از جذب خارجی‌ها

قائدی و صیادمنش در آغاز راه نیمکت‌نشینی!

ورود خارجی‌ها بیش از همه جوان‌هایی همچون قائدی و صیادمنش را از ترکیب اصلی دور کرده است. به این نام‌ها باید رضا آذری را هم افزود. این نیمکت نشینی شاید تا پایان فصل هم طول بکشد.

بازگشت به ترکیب اصلی شاید وقتی دیگر

جذب منشا، گونسالوس و پاتوسی و پیامد آن ایجاد ترافیک بیشتر ‌‌در خطوط هجومی استقلال بیشترین لطمه را به بازیکنان جوان استقلال وارد خواهد کرد. جوان هایی که امیدواربودند درنیم فصل دوم حضوربیشتری درترکیب استقلال داشته باشند تا علاوه برآنکه جایگاه خود را درترکیب تیم امید سفت ومحکم ترکنند، به بازیکنانی کلیدی درتیم باشگاهی بدل شوند. خریدهای نیم فصل استقلال اما اتوماتیک وار قائدی و صیاد منش را ازترکیب استقلال دورکرده و هیچ بعید نیست این وضعیت تا پایان این فصل نیزوجود داشته باشد. آنچه دوری این بازیکنان را ازترکیب استقلال قطعی ترجلوه می‌دهد هزینه های دلاری است که باشگاه استقلال برای جذب منشاء، گونسالوس وپاتوسی متحمل شده و بدیهی است باشگاهی که مبالغ قابل توجهی هزینه جذب این بازیکنان می‌کند، خود را ملزم به استفاده ازآن ها می‌داند که درقدم اول؛ یعنی بازی با پیکان همین اتفاقات رخ داد و وینفردشفر ازحضورهمه بازیکنان خارجی خود بهره گرفت تا این سوال به وجود آید که درآینده سهم جوان هایی همچون صیادمنش و قائدی ازبازی درترکیب استقلال چه خواهد شد؟ این سوال را باید درمواجهه با نام رضا آذری هم پرسید. بازیکن جوانی که درهفته های پایانی نیم فصل برای استقلال به میدان رفت وعملکرد امیدوارکننده ای داشت. به هرحال این ماجرا تا زمانی دراستقلال ادامه می‌یابد که احیانا این بازیکنان تازه ازراه رسیده نتوانند درترکیب استقلال کارایی داشته باشند و آنگاه وینفردشفر دوباره به همان مهره های قدیمی خود دل ببندد وراه برای ورود دوباره صیادمنش و قائدی به ترکیب اصلی بازشود. درحال حاضرتنها امید این دوبازیکن برای حضوردرترکیب استقلال برگه های تعویضی است که توسط سرمربی استقلال نوشته می‌شود. شاید قائدی و صیاد منش برای دقایقی کوتاه درترکیب استقلال دیده شوند، اما نه آن چنان محسوس و نه آن چنان مشهود!

10-270

 

captcha
تازه ها
بیشتر