فوتبال ایران / شناسه خبر: 93991 / تاریخ انتشار : 1397/11/22 14:20
|
برای پایان حاشیه‌ها

استقلال - تیم امید / شفر و کرانچار هماهنگ می‌شوند

باشگاه استقلال بدون حاشیه سازی همواره در خدمت تیم‌های ملی بوده. حضور شفر در کنار کرانچار در راستای حضور بهتر امید‌ها نشات گرفته از همین انگیزه‌ها است.

 

تیم امید ایران درمرحله آماده سازی برای حضوردررقابت های انتخابی حضوردرالمپیک قراردارد و بدیهی است تعامل وهمکاری مربیان لیگ با مربیان تیم امید که همواره معضلی جدی درفوتبال ایران بوده، می‌تواند نقشی انکارناپذیردرموفقیت تیم امید ایران داشته باشد. وینفردشفر، سرمربی آلمانی استقلال ازمعدود مربیانی است که همواره کوشیده با مربیان تیم امید نهایت همکاری را داشته باشد. شفرحتی درمقاطعی ازفصل با اندک بازیکنان به تمرین می‌پرداخت به این دلیل که لااقل چهاربازیکنش درتمرینات تیم امید حضورداشتند وبخشی ازبازیکنان هم درتمرینات تیم ملی شرکت می‌کردند. این وضعیت را اگرهرمربی دیگری درلیگ داشت به شدت اعتراض می‌کرد اما شفرهیچ گاه دم نزده و با وجود کاستی هایی که دراین زمینه احساس کرده اما کوشیده درخدمت تیم های ملی به خصوص تیم امید باشد.

شفرکه همکاری با تیم امید را یک اصل می‌داند به تازکی نشستی هم با زلاتکوکرانچاربرگزارکرده تا هماهنگی ها درراستای حضوربازیکنان استقلال درتمرینات تیم امید بیشترشود. نشست رودرروی شفربا کرانچار حول همین محوربود تا به این نتیجه برسیم که تعاملات سرمربی استقلال وسرمربی تیم امید ایران همچنان ادامه دارد.

با توجه به اینکه امید نورافکن نیزازاین پس عضو باشگاه استقلال تعداد بازیکنان حاضراستقلالی درتمرینات و اردوهای تیم امید فزونی می‌گیرد و این هماهنگی ها نشست ها می‌تواند به بهبود حضوربازیکنان استقلال درتمرینات تیم امید کمک قابل توجهی کند. باشگاه استقلال را به طورکلی درزمینه همکاری با تیم امید ایران باید ستود. باشگاهی که همواره بدون حاشیه بهترین بازیکنانش را دراختیارتیم امید قرارداده است وحالا نیز قرار است اللهیار صیادمنش، مهدی قائدی، مهدی نوراللهی، امید نورافکن و رضا آذری را به زودی به تمرینات تیم امید ایران بفرستد.

1

captcha
تازه ها
بیشتر