فوتبال ایران / شناسه خبر: 93990 / تاریخ انتشار : 1397/11/22 14:03
|

سلام ایسما به تیام: فقط ۵۲ ثانیه

گل زودهنگام اسماعیل گونسالوس حالا همه نگاه‌ها را در آستانه بازی با تراکتورسازی متوجه این بازیکن کرده است. سوال این است که آیا او برای استقلال تیام خواهد شد؟

گل زودهنگام، نوید روزهای خوش

گلی که اسماعیل گونسالوس برای استقلال به ثمررساند سریع ترین گلی است که یک بازیکن خارجی برای آبی‌ها به ثمررسانده است. گونسالوس تنها بعد از52ثانیه پس ازحضوردرترکیب استقلال موفق شد دروازه پیکان را بازکند. گلی که حالا فشارهای کاذب بردوش مهاجمی که درنیم فصل به استقلال ملحق شده را برمی‌‌داردو ازحالا به بعد این بازیکن را با فراغ بال بیشتربه بازی های لیگ می‌فرستد. ایسما دربرهه ای به استقلال ملحق شده که خیلی ها انتظاردارند او به مانند مامه تیام که نیم فصل لیگ هفدهم به استقلال آمد، برای استقلال مهره ای متفاوت باشد. گل ایسما 52ثانیه پس ازحضوردرترکیب استقلال او را درفضایی آرام قرارمی‌‌دهد وشکی نیست که اگراین مهاجم موفق شود دربازی با تراکتورسازی تبریزی هم برای استقلال گل بزند، بدون شک خاطرات خوش مامه تیام که نیم فصل دوم لیگ هفدهم ستاره بی چون و چرای استقلال لقب گرفت، دوباره درخاطرات زنده می‌شود. ایسما با هیبت ترسناک خود و انگیزه های بالایی که دارد، می‌تواند استقلال را به یکی ازمدعیان قهرمانی هم بدل سازد به شرط آنکه این گلزنی ها ادامه داشته باشد وشانس نیزبا این مهاجم تنومند گینه ای یارباشد.

10-1

captcha
تازه ها
بیشتر