ورزش ایران / شناسه خبر: 93986 / تاریخ انتشار : 1397/11/22 13:35
|

فولاد و ماشین سازی / بعضی تیم‌ها راجدی بگیرید

فولاد و ماشین سازی را باید مدعیان نوظهور نیم فصل دوم نامید. تیم هایی که چراغ خاموش آمده‌اند اما حالا می‌بینیم که درنیم فصل دوم شرایط بسیار متفاوتی با نیم فصل اول دارند. آنها را جدی بگیرید.

موید دشواری بازی های نیم فصل دوم برای تیم های مدعی نتیجه ای است که فولادخوزستان مقابل پرسپولیس خلق کرد وپرسپولیس را با آن یال و کوپال به کمای چندروزه فرستاد. شاید کمترین امتیازی که برای ارتش سرخ پیش بینی می‌شد یک امتیازازاهوازبود اما پرسپولیس به خوزستان رفت، باخت و برگشت. نتیجه ای که حالا لیگ را دستخوش تغییرات ذهنی بسیارمی‌کند.

همین که حالا دوباره پرسپولیس جایگاه نخست خود را ازکف داده و سپاهان جایش را درصدرجدول گرفته و این وضعیت آسانسوری به وجود آمده تیم های پایین دست را هم به حضوردرصدرجدول امیدوارمی‌کند. کاری که فولاد با پرسپولیس کرد درواقع معادلات لیگ را به هم ریخت وازحالا به بعد باید برای دیگرتیم های مدعی نیزچنین شرایط را پیش بینی کرد و چه بسا تراکتور، سپاهان، پدیده وحتی استقلال نیزدرروزهای آتی اسیراین قبیل تیم ها شوند.

---

ماشین سازی تبریزنیز می‌تواند تیمی به ماننده آنچه فولاد رقم زده باشد. فولادی که اززمان حضورافشین قطبی سیمای تازه ای را ازخود تصویرکرده و چه بسا درنهایت بتواند عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم را هم به دست آورد. فولاد البته نباید تا پایان لیگ خود را تنها بداند. ماشین بازی هم می‌تواند رقیبی جدی برای فولادی باشد که سودای عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم را درسردارد. تیمی که دردوهفته اخیربا بردهای پی درپی وضعیت خودش را درجدول بهبود بخشیده و به لحاظ فنی نیزتیمی قابل احترام جلوه کرده است.

ماشین سازی-فولادخوزستان درواقع به ما می‌فهمانند که درنیم فصل دوم باید علاوه برمدعیان سنتی آن ها را هم جدی گرفت. تیم هایی که قابلیت پیروزی مقابل هرتیمی را دارند وچه بسا خود آرام آرام به صف مدعیان نیزملحق شوند. برای فولاد وماشین سازی حتی رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا نیز یعنی قهرمانی!

11-250

captcha
تازه ها
بیشتر