فوتبال ایران / شناسه خبر: 93984 / تاریخ انتشار : 1397/11/22 13:10
|
ماجرای تازه برای استقلال

فجر دنبال حق رشد فرشید اسماعیلی

باشگاه فجرشهیدسپاسی شیراز به دنبال دریافت حق رشد فرشید اسماعیلی است و اگرباشگاه استقلال مبلغ مورد نظر شیرازی‌ها را پرداخت نکند، از حضور این بازیکن درترکیب آبی‌ها جلوگیری می‌شود.

تلاش برای ادامه حضور اسماعیلی در ترکیب استقلال

فرشید اسماعیلی را خیلی ها بازیکن استقلال می‌دانند که این دیدگاه نشات گرفته ازانتقال این بازیکن ازرده سنی امید استقلال به تیم بزرگسالان است. فرشید اسماعیلی اما پیش ازآنکه برای استقلال بازی کند، عضوباشگاه فجرشهیدسپاسی شیرازبود. این بازیکن اصالتا اهل شیراز است وفوتبالش را دراین شهرشروع کرده و برخلاف تصورات ازباشگاه استقلال متولد نشده است.

گرچه استقلال نقش انکارناپذیری دربلوغ و شکوفایی این بازیکن ایفا کرده است اما سابقه اسماعیلی دربازی برای تیم فجرسپاسی حالا برای استقلال دردسرسازهم شده است. ماجرا ازاین جا شروع می‌شود که باشگاه فجربعد ازانتقال این بازیکن به استقلال خواستارپرداخت حق رشد شد. موضوعی که اول بار2سال پیش مطرح شد اما باشگاه استقلال به دلایل نامعلوم به این نامه نگاری ها پاسخی نداد تا فجری ها ازطریق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیگیرمطالبات خود ازباشگاه استقلال شوند. مسئولان باشگاه فجرسپاسی درسال های اخیرمجدانه خواستاردریافت حق انتقال بازیکن خود شدند که بی توجهی باشگاه استقلال باعث شد پرونده این موضوع به مراجع بالاترارجاع شود که بعد ازارسال پرونده به کمیته تعیین وضعیت باشگاه استقلال به پرداخت حق رشد فرشید اسماعیلی محکوم شده است.

البته پرداخت این مبلغ باید درزمان مدیریت سیدررضا افتخاری انجام می‌شد اما بی توجهی مدیران فصل قبل باشگاه استقلال باعث شد تا حالا بارمالی پرداخت حق رشد اسماعیلی به دوش مدیران فعلی باشگاه استقلال بیفتد. مدیرانی که با مشکلات مالی بسیاری دست وپنجه نرم می‌کنند ودرتامین حقوق بازیکنان فعلی باشگاه نیزبا مشکلاتی مواجه اند.

به هرحال اما ماجرای اسماعیلی به گونه ای است که باشگاه استقلال باید هرچه زودترمبلغ موردنظرباشگاه فجرسپاسی که چندان هم چشمگیرنیست را پرداخت کند تا احیانا کمیته تعیین وضعیت را ناچاربه ممانعت با بازی این بازیکن درترکیب استقلال نکند. طبق قوانین اگرحق رشد بازیکنی پرداخت نشود، آن باشگاه می‌تواند جلوی حضوربازیکنش درتیم جدید رابگیرد.

10-160

captcha
تازه ها
بیشتر