فوتبال ایران / شناسه خبر: 93145 / تاریخ انتشار : 1397/11/3 13:12
|

قائدی و صیادمنش درتمرین آبی‌ها

تمرینات استقلال بعد ازمراجعت این تیم ازکشورترکیه وبرگزاری اردویی که دراین کشورداشتند، همچین انجام دوبازی تدارکاتی باردیگردرتهران آغازشد. طبق برنامه ای که وینفردشفردرنظردارد، تمرینات استقلال به صورت دونوبت صبح و بعد ازظهربرگزارخواهد شد. اولین تمرین استقلالی ها هم صبح چهارشنبه برگزارشد وبازیکنان تمرین نسبتا سبکی را انجام دادند. دراین تمرین 3 بازیکن استقلال که درتمرینات تیم امید ایران درکشورقطر حضورداشتند نیز شرکت کردند. اللهیار صیادمنش، مهدی قائدی و مهدی نوراللهی بازیکنانی بودند که به سبب شرکت درتمرینات تیم امید با استقلال به اردوی ترکیه نرفتند اما آن ها ازاین پس درتمرین های استقلال شرکت خواهند کرد ودرکناردیگربازیکنان خواهند بود. بازگشت این 3 بازیکن قطعا درراه پیشبرداهداف شفربسیارتاثیرگذاراست به این دلیل که 3 بازیکن دیگرنیزدرتمرین تیم ملی حضوردارند و چند بازیکن هم بامصدومیت مواجه اند که حضوراین 3بازیکن امید باعث بیشترشدن بازیکنان حاضردرتمرین خواهد شد وشاید شفردیگر ناچارنباشد ازبازیکنانی که برای تیم امید استقلال بازی می‌کنند درتمرین تیم بزرگسالان استفاده کند.

10-160

captcha
تازه ها
بیشتر