گزارش تصویری ایران - عراق (نیمه دوم)

عکس‌ها: نعیم احمدی / آژانس عکس ایران

۲۶ دی ۱۳۹۷