گزارش تصویری ایران - عراق (آسیا ۲۰۱۹)

عکس‌ها: نعیم احمدی / آژانس عکس ایران

۲۶ دی ۱۳۹۷