فوتبال ایران / شناسه خبر: 92639 / تاریخ انتشار : 1397/10/24 15:05
|
چرا مدیران پرسپولیس علیه هم حرف نمی‌زنند؟

حمله به مدیران قبل، سیاست مدیران استقلال

امیرحسین فتحی هم وارد بازی مصاحبه علیه مدیران قبل شد تا دوباره فضای نسبتا آرامی که بر آسمان باشگاه استقلال سایه افکنده بود متشنج شود. به راستی چرا در اردوگاه پرسپولیس این هیاهو نیست؟

چرا مدیران پرسپولیس علیه هم حرف نمی‌زنند؟

درحالی که استقلال فضای نسبتا آرامی را سپری می‌کرد امیرحسین فتحی، سرپرست این باشگاه با مصاحبه علیه مدیران گذشته این باشگاه باردیگرتشنج را برآسمان این باشگاه حاکم کرد. فتحی دراظهاراتی به انتقاد ازسیاست مدیران برکنارشده پرداخته و با جملاتی تند و کنایه آمیزآن ها را به ریخت و پاش های اضافی متهم کرده است.

اینکه فتحی چرا دراین برهه ناگهان یاد تصمیم های مدیران سابق افتاده و علیه آن ها شمشیرکشیده و به خصوص انتقادهایی هم به نحوه مدیریت فتح الله زاده داشته احتمالا به سوال های تحریک آمیزی مربوط می‌شود که دریکی ازمصاحبه های اخیر داشته، اما صحبت های آقای سرپرست دراین برهه نه تنها باری از روی دوش استقلال برنمی‌دارد بلکه برمشکلات این تیم می‌افزاید. فتحی باید درنظرداشته باشد که اکنون دورن تیمش بسیارملتهب است و بازیکنان ازشرایطی که درتیم حاکم شده رضایت ندارند. اعتصاب یک هفته ای بازیکنان و امتناع ازحضوردرتمرینات، برگشت خوردن حواله هایی که درآستانه سفربه ترکیه به بازیکنان داده شد وجذب نشدن بازیکنان خارجی خود تاییدی است برآنچه دراستقلال می‌گذرد اما سرپرست استقلال با بازکردن مباحث فرعی و بی ارتباط به دوران مدیریت خود ووظایفی که درمهم ترین زمان نقل و انتقالاتی برعهده دارد، عملا استقلال را وارد باتلاق تازه ای کرده و دست مدیران سابق را هم بازگذاشته تا علیه سیاست هایش مصاحبه کنند که این وضعیت تنها تنش ها دراستقلال را افزایش می‌دهد وهیچ محصول دیگری برای مجموعه کنونی نخواهد داشت.

این رویه که مدیران استقلال بعد ازانتصاب، دائم علیه مدیران قبل ترازخود مصاحبه می‌کنند سال ها است دراستقلال دیده می‌شود و یکی ازدلایلی که سبب شده درسال های اخیراستقلال جامی درلیگ به دست نیاورد همین تنش ها است. فتحی نیز به مانند افشارزاده و افتخاری درحالی وارد این بازی شده که ازابتدای ورودش به دایره مدیریت باشگاه استقلال روند نرمی را درپیش گرفت و همواره درمواجهه با سوال هایی که درباره نحوه مدیریت سال های قبل می‌شد جانب احتیاط را رعایت می‌کرد وبا حرفه ای گری به سوال ها پاسخ می‌داد اما به نظرمی‌رسد که پروژه به حاشیه کشیدن او نیز به خوبی جواب داده و فتحی هم نتوانسته دربرابرسوال هایی که مشخص است پاسخ دادن به آن برای استقلال حاشیه ایجاد می‌کند تاب بیاورد.

حال اگرروند مدیران پرسپولیس درسال های اخیررا مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که آن ها هیچ گاه علیه مدیران قبل ترازخود حرفی به میان نیاوردند که یکی ازدلایل موفقیت آن ها نیز همین بوده است.

10-390

 

captcha
تازه ها
بیشتر