فوتبال ایران / شناسه خبر: 92557 / تاریخ انتشار : 1397/10/23 15:01
|
مصدوم‌ها ماندند، بازیکن درخدمت تیم اخراج شد!

اخراج جابر، تصمیم درست یا تصمیم غلط؟

مصدوم‌ها ماندند، بازیکن درخدمت تیم اخراج شد!

جابر انصاری سرانجام از لیست استقلال کنارگذاشته شد. بازیکنی که فارغ ازحاشیه ها درهمه روزهایی که لباس استقلال را پوشید همواره درخدمت تیم بود. انصاری چه آن زمان که دائمدرترکیب استقلال قرارمی‌گرفت وچه دریک فصل ونیم اخیرکه با آمدن وینفردشفر آرام، آرام ازترکیب استقلال دورشد، هرگاه به بازی گرفته شد کوشید بهترین عملکرد را دراستقلال داشته باشد. حسن حضورانصاری درهمه این ایام درترکیب استقلال این بود که به معنای واقعی سعی می‌کرد درخدمت تاکتیک های تیم باشد. آماری که ازحضوراین بازیکن درترکیب استقلال نیز باقی مانده نشان می‌دهد که همواره مهره ای موثردرترکیب استقلال بود.

انصاری دربیشتربازی هایی  که پیراهن استقلال را پوشید برای تیمش موقعیت گل ایجاد کرد ویا اینکه خودش گل زد. ویژگی مهم انصاری اما تداوم بود. انصاری برخلاف برخی بازیکنان دائم المصدوم اما همواره آماده بازی بود اما او با همه ویژگی هایی که درترکیب استقلال داشت، درنیم فصل لیگ هجدهم درنهایت ازلیست استقلال کنارگذاشته شد تا خیال برخی مسئولان این باشگاه هم آسوده شود. سوالی که پس ازکنارگذاشتن انصاری ازاستقلال به وجود می‌آید این است که دلیل اخراج او چه بود؟

گرچه نمی‌شود لفظ اخراج را دربرابراین بازیکن قرارداد به این دلیل که انصاری اگربه جدایی رضایت نمی‌داد باشگاه استقلال بازهم ناچاربود او را تا پایان قرارداد حفظ کند، اما استدلال فنی ازکنارگذاشتن این بازیکن چه بود؟ آیا انصاری درحد اندازه استقلال نبود؟ آیا این بازیکن به لحاظ فنی با معیارهای استقلال فاصله داشت؟ شگفت انگیزاست که می‌بینیم هم پست های او درشرایطی حفظ شده اند که بیم مصدومیت اغلب آن ها می‌رود اما انصاری لااقل حسنی که داشت همین تداوم حضوربود.

بازیکنانی همچون شجاعیان، کریمی وحتی قائدی (با آن دایره از بی ظرفیتی)بارها به دلیل مصدومیت نتوانسته اند برای استقلال بازی کنند اما جابردرهمه روزها بازیکن حی وحاضرترکیب تیمش بود. اینکه بازیکنان مصدوم یا بازیکنانی که همواره ترس ازمصدومیت آن ها می‌رود به انصاری ترجیح داده شده اند، ازاتفاقات عجیب این روزهای استقلال است والبته گذشته زمان ثابت می‌کند که کنارگذاشتن انصاری آیا تصمیم درستی بوده، یا تصمیمی اشتباه؟  

10-160

captcha
تازه ها
بیشتر