فوتبال ایران / شناسه خبر: 92493 / تاریخ انتشار : 1397/10/22 12:38
|
انصاری تیم پیدا نکند بازهم در استقلال می‌ماند

جابر، مرد همیشه در لیست خروج!

جابر در لیست خروج: فیلم تکراری در استقلال

در دو فصل اخیر هرگاه به زمان نقل وانتقالات پیش فصل یا نیم فصل نزدیک شده ایم جابرانصاری درلیست فروش باشگاه استقلال قرارگرفته است! این وضعیت درحالی بارها تکرارشده که انصاری با استقلال قرارداد داشته و طبق قانون باشگاه استقلال برای خروج نام این بازیکن ابتدا باید رضایت بازیکن را جلب کند وبعد او را درلیست فروش قراردهد اما هیچ گاه چنین رویه ای اعمال نشده است. درحالی که انصاری تا پایان فصل با باشگاه استقلال قرارداد دارد اما بازهم ازدرون باشگاه استقلال خبرمی‌رسد که وینفرد شفر علاقه ای به ادامه کاربا جابرانصاری ندارد و این بازیکن را نمی‌خواهد. انصاری درباره اینکه به مانند همیشه دربرابرتصمیم باشگاه ایستادگی می‌کند یا نه، هنوزچیزی به زبان نیاورده است اما ظاهرا او بی میل نیست که این بارباشگاه استقلال را به مقصد دیگرتیم ها ترک کند. البته اگرانصاری پیشنهادی که مد نظرش است را دریافت کند، ازاستقلال جدا خواهد شد و با باشگاهش به توافق خواهد رسید اما چنانچه او دوباره نتواند تیم مورد نظرش را پیدا کند قطعا همچون گذشته درتمرینات استقلال شرکت خواهد کرد وباشگاه هم دستش به جایی بند نخواهد بود ونمی‌تواند این بازیکن را درلیست فروش قراردهد. درحال حاضرقول و قراری که انصاری با مسئولان باشگاه استقلال گذاشته حول همین محوربوده و او به دنبال تیم جدید است اما چنانچه به هردلیل انصاری نتواند تیمی را برای آینده خود برگزیند استقلال را ترک نخواهد کرد وبلافاصله بعد ازمراجعت تیم ازاردوی ترکیه به تمرینات بازخواهد گشت. یکی ازدلایلی که این بارباعث شده جابردرلیست خروج قراربگیرد تعدد بازیکن درپست او است اما درعین حال می‌بینیم که وضعیت دیگربازیکنان نیز هرگزبهترازانصاری نبوده و استقلال به طورکلی ستاره ای درپست وینگریا مهاجم نداشته که نسبت به این بازیکن برتری محسوسی داشته باشد. به هرحال انگیزه کنونی تصمیم گیران درباشگاه استقلال این است که انصاری را ازفهرست نیم فصل دوم کناربگذارند وانصاری هم به استقلالی ها امیدواری داده که اگرتیم مورد نظرش را پیدا کرد بدون اینکه ازباشگاه درخواست غرامت کند جدا می‌شود اما مسئله این است که انصاری برای انتخاب تیم جدید وسواس زیادی دارد وقصد ندارد فوتبالش را هرتیمی ادامه دهد.

10-160

captcha
تازه ها
بیشتر