استقلال / شناسه خبر: 91413 / تاریخ انتشار : 1397/10/2 12:21
|
بی تفاوتی و عکس های اینستاگرامی کار دست بازیکن استقلال می‌دهد

خانواده مقتول، قائدی را رها نمی‌کنند

بی تفاوتی قائدی از قتل دوستش

 پرونده قتل غیرعمد مهدی قائدی، بازیکن استقلال به زودی در شعبه 104دادگاه کیفری بوشهر بررسی خواهد شد. برای این پرونده جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد تا هم خانواهد مقتول و هم مهدی قائدی تکلیف خود را با این پرونده بدانند. طبق نظردادسرا طرفین باید دوازدهم دی ماه در محل شعبه رسیدگی به این پرونده حاضرشوند. درحالی که مهدی قائدی تلاش زیادی به خرج داد تا خود را راننده خودروی مرگ جلوه ندهد اما درنهایت این اتفاق رخ نداد و تحقیقات از دیگر سرنشین ها اثبات کرد که بازیکن استقلال بدون داشتن گواهینامه پشت فرمان نشسته و سبب مرگ دوستش احمدرضا شاکرشده است. این پرونده اما با انگیزه هایی که درخانواده احمدرضا شاکر برای مجازات قائدی وجود دارد ممکن است تبعات سختی برای بازیکن استقلال داشته باشد. شاید اگر قائدی دراین ایام که موجب فوت دوستش شده بود، رفتارمعقولانه تری از خود نشان می‌داد وحتی ابراز ندامت می‌کرد مادرمقتول هرگز به دنبال مجازات این بازیکن نبود و به نوعی از خون پسرش می‌گذشت اما حرف های فاطمه باقری، مادرمقتول نشان می‌دهد که هیچ حس رضایتی از قائدی ندارد و حتی به دنبال انتقام است. چیزی که خانواده مرحوم شاکر را به شدت ناراحت کرده عکس هایی است که قائدی دراینستاگرام خودش منتشر می‌کند. او یک روز بعد از اینکه مجرم شناخته شد نیز از عکس گذاشتن درصفحه شخصی اش دست نکشید وتصویری از خود که درکنار دریا درحال آفتاب گرفتن است را منتشر کرد تا ناراحتی خانواده مقتول را بیشتر کند. فاطمه باقری، مادرشاکر حتی به دنبال گرفتن دیه هم نیست. او با ناراحتی این جملات را هم به زبان آورده تا مشخص شود، پرونده بازیکن استقلال پیچیده ترخواهد شد:« این پول به هیچ وجه برای من مهم نیست. از روز اول گفته ام و  الان هم می گویم اصلا این مسائل برای من مهم نیست. قائدی در خانه ام زندگی می کرد و روزی 100 بار به او می گفتم بدون گواهینامه پشت فرمان ننشین. یک فرد را می کشی و  قتل غیر عمد به پایت نوشته می شود. او با این وجود بازهم کار خودش را انجام داد و مرا به بلایی بزرگ گرفتار کرد. من قائدی را رها نمی‌کنم. روزگارش را سیاه می‌کنم تا درس عبرتی شود برای دیگران.» ظاهرا شهرتی که قائدی درفوتبال به دست آورده او را به انسانی بی تفاوت بدل کرده، تا این اندازه که از مرگ دوستی که درخانه اش زندگی می‌کرد نیز غمگین نیست و حتی به خانواده مقتول پیغام می‌دهد که ماشین بیمه دارد و دیه فرزندشان پرداخت می‌شود! به نظرمی‌رسد قائدی تا بدل شدن به یک فوتبالیست حرفه ای فاصله زیادی دارد وقطعا بازیکنی که رفتاراجتماعی مناسبی ندارد نمی‌تواند درزندگی حرفه ای نیز به توفیق آن چنانی برسد.

10-160

captcha
تازه ها
بیشتر