فوتبال ایران / شناسه خبر: 89774 / تاریخ انتشار : 1397/9/4 17:08
|

ایران ورزشی آنلاین / پارس جنوبی جم روزهای خوبی را سپری می کند. مهدی تارتار در هفته هایی که تیمش با ناکامی مواجه شده بود، با تغییراتی که در پارس جنوبی جم به وجودآورد این تیم را متحول کرد. تارتار در ترکیب تیمش تغییراتی ایجاد کرد و در نهایت توانست تیمش را از ناکامی دور کند و امتیازات خوبی را جمع کند. حالا تیم مهدی تارتار با قرار گرفتن در جایگاه پنجم جدول شرایط بسیار خوبی دارد، اما تارتار همچنان معترض است و انگار معادلات پیچیده ای در این تیم وجود دارد. مهدی تارتار از یک طرف تیمش را از ناکامی دور کرده و پارس جنوبی جایگاه خوبی دارد و از طرف دیگر همچنان به شرایط تیمش از نظر مالی معترض است. اعتراض تارتار به پرداخت نشدن قرارداد بازیکنانش همچنان ادامه دارد و این در حالی است که پارس جنوبی جم از نظر مالی مشکلی ندارد، اما پرداختی به کادر فنی و بازیکنان نمی شود. تارتار در فکر پرداخت قرارداد بازیکنانش است تاآنها دوباره از شرایط خوبی که دارند دور نشوند. اما انگار مدیریت باشگاه دل خوشی از این شرایط ندارند و به تغییرات روی نیمکت فکر می کنند. سرمربی پارس جنوبی به خوبی این موضوع را فهمیده و به همین خاطر خیلی شفاف از پیشنهادهای دیگرش حرف می زند و چیزی را کتمان می کند. به همین خاطر واقعا معادلات پیچیده ای درپارس  جنوبی جم  وجود دارد که احتمالاً به این زودی ها حل نخواهند شد و این احتمار وجود دارد که این تیم دوباره به کما رفته و این شرایط می تواند روی نتایج پارس جنوبی جم تاثیر منفی داشته باشد یعنی دقیقاً چیزی که تارتار با زحمت فراوان تیمش را از آن خارج کرد تا بهانه ای دست کسانی که فکر تغییرات روی نیمکت دارند، نداده باشد.

9-340

captcha
تازه ها
بیشتر