گفت و گو با دختران ایرانی مراسم فینال آسیا (ویدیو)

گفت و گو: سمیرا شیرمردی - ورزشگاه آزادی

۱۹ آبان ۱۳۹۷