ورزش ایران / شناسه خبر: 88704 / تاریخ انتشار : 1397/8/17 20:40
|
درخشش بیرالوند جوان در حضور ستاره‌های وزنه‌برداری دنیا

هاشمی در عشق آباد هم طلایی شد

علی هاشمی در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۸ قهرمان شد، در حالیکه رضا بیرالوندجوان شایسته کشورمان نیز در این وزن توانست ضمن کسب مدال طلای دوضرب صاحب نشان برنز مجموع جهان شود.

ایران ورزشی آنلاین/ علی هاشمی در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۸ قهرمان شد، در حالیکه رضا بیرالوندجوان شایسته کشورمان نیز  در این وزن توانست ضمن کسب مدال طلای دوضرب  صاحب نشان برنز مجموع جهان شود. رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۸ برگزار شد و در پایان، ایران توانست صاحب یک عنوان قهرمانی  و یک مدال برنزمجموع جهان شود.علی هاشمی با رکورد ۱۷۹ یکضرب، ۲۱۷ دوضرب و مجموع ۳۹۶ کیلوگرم طلای مجموع، نقره یک ضرب و برنز دوضرب را گرفت و قهرمان جهان شد. هاشمی در سال ۲۰۱۷ نیز موفق شده بود در رقابت های جهانی آناهایم امریکا  صاخب عنوان قهرمانی جهان و سهنشان طلایی رنگ دنیا شود. اما او امسالبخاطر مصدومیت افت نسبی در مسابقات جهانی ترکمنستان داشت ولی بازهم او صاحب مدال برنز جهانی در حرکت مجموع شد.

رضا بیرالوند، دیگر نماینده ایران در این وزن با رکورد ۱۷۵ یک ضرب ۲۱۸ دوضرب و مجموع ۳۹۳ کیلوگرم طلای دوضرب  و برنز مجموع جهان را گرفت و بر سکوی سوم ایستاد. در این وزن قرار بود ابتدا ایلین ایلیای قزاق یکی از چهره های شاخص وزنه برداری دنیا نیز حضور داشته باشد اما او بدلیل آسیب دیدگی از حضور در این رقابت ها انصراف داد.

طلای یکضرب به وزنه بردار جوان ازبک ها رسید

اکبر جورایف از ازبکستان با مهار 180 کیلوگرم  در حرکت یکضرب  با اختلاف یک کیلوگرم نسبت به علی هاشمی وزنه بردار عنواندار کشورمان صاحب نشان طلای یکضرب شد. علی هاشمی از ایران با مهار وزنه 179 کیلوگرم به مدال نقره یکضرب دنیا رسید.دیمیتری جوکار از اوکراین با ثبت وزنه 176 کیلوگرم به نشان برنز یکضرب جهان بسنده کرد. همچنین؛ رضا بیرالوند دیگر نماینده ملی پوش کشورمان در این وزن نیز با ثبت وزنه 175 کیلوگرم چهارم شد.

بیرالوند در دوضرب شاهکار کرد و طلایی شد

درخشش رضا بیرالوند در حرکت دوضرب و شاهکار این جوان آینده دار کشورمان با مهار وزنه 218  کیلوگرمی شرایط مسابقات را جور دیگر برای تیم ملی وزنه برداری ایران رقم زد. بیرالوند با مهار این وزنه غیر قابل پیش بینی حقیقتا همه ما را به آینده این وزن و داشتن پشتوانه ای توانمند در این وزن امیدوار کرد. او در این حرکت با کنار زدن هاشمی و چوماک اوکراینی صاحب نشان طلایی رنگ دوضرب شد. دیمیتری چوماک اوکراین با ثبت وزنه 217 کیلوگرم به نشان نقره دوضرب رسید.علی هاشمی دیگر نماینده شایسته کشورمان نیز با مهار وزنه 217 بخاطر اینکه بعد از چوماک اوکراینی به این وزنه رسید صاحب نشان برنز جهان شد.

 

تکرار طلای مجموع جهان با کنار زدن رقبا

علی هاشمی با ثبت مجموع 396 کیلوگرم برای دومین سال پیاپی صاحب عنوان قهرمانی جهان و مدال طلای مجموع دنیا شد. این جوان شایسته ایلامی موفق شد با ثبت این مجموع ضمن کنار زدن رقبای خود در حالی که از مصدومیت رنج می برد نشان ارزشمند طلای جهان را به خود اختصاص دهد. پساز هاشمی دیمیتری چوماک از اوکراین صاحب نشان نقره مجموع شد. رضا بیرالوند جوان شایسته وزنه برداری ایران نیز با ثبت مجموع 393 کیلوگرم نشان برنز دسته 102 کیلوگرم جهان را از آن خود کرد.

captcha
تازه ها
بیشتر