هجوم تماشاگران نفت آبادان به زمین (ویدیو)

بازی صنعت نفت - پیکان ناتمام ماند.

۳۰ شهریور ۱۳۹۷