گزارش تصویری ازبکستان ۰ - ایران ۱

بازی دوستانه در ورزشگاه بنیاد کار / عکس‌ها: کانال تیم ملی

۲۰ شهریور ۱۳۹۷