ورزش ایران / شناسه خبر: 71315 / تاریخ انتشار : 1395/8/4 08:23
|

ایران ورزشی آنلاین /مسعود سلطانی فر گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان برنامه پیشنهادی خود را در دو قسمت راهبردهای بخش ورزش و راهبردهای بخش جوانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
راهبردهای بخش ورزش :
در بخش راهبردهای ورزشی این برنامه به اختصار به ترویج و توسعه ورزش همگانی، توسعه زیر ساخت ها، توسعه و حمایت از ورزش بانوان، اهتمام به ورزش قهرمانی، توسعه و ارتقای فرهنگی - تربیتی عرصه های ورزشی تاکید شده است و مشروح آن بدین شرح است:
راهبرد اول / «ترویج و توسعه ورزش همگانی»
سیاست اول: تلاش در جهت تقویت روحیه ورزشکاری و ورزش خواهی و همگانی کردن ورزش
سیاست دوم: تلاش در جهت اهتمام به ورزش همگانی به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در سلامت و شادابی جامعه
سیاست سوم: ارتقای سلامت و دستیابی به نشاط و توسعه مهارت های جسمی و روحی روانی آحاد جامعه
سیاست چهارم: گسترش مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در توسعه ورزش همگانی و توسعه بخش امکانات ورزشی برای همه
سیاست پنجم: شناسایی، احیا و توسعه ورزش ها و بازی های بومی و محلی
سیاست ششم: توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی و عشایری کشور
راهبرد دوم / «توسعه و شتاب بخشیدن به احداث و تکمیل زیر ساخت های ورزشی و امور جوانان با رویکرد عدالت محوری در مناطق»
سیاست اول: افزایش سطح سرانه فضاهای ورزشی و رساندن آن به استانداردهای مطلوب
سیاست دوم: استفاده از همه ظرفیت های منطقه ای و مزیت های جغرافیایی کشور
سیاست سوم: استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل طرح های عمرانی و اماکن ورزشی
سیاست چهارم: حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد و هیات های ورزشی در نگهداری و بهره برداری از اماکن ورزشی
سیاست پنجم: تعیین وضعیت حقوقی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، املاک و اماکن ورزشی
سیاست ششم: کاهش تصدی گری های دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تقویت زیر ساخت ها
سیاست هفتم: حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در ساخت و کیفیت بخشی به تجهیزات پزشکی
سیاست هشتم: محوریت بخشی به طرح آمایش سرزمین به منظور محرومیت زدایی مناطق کمتر توسعه یافته و عدالت محوری در توسعه متوازن اماکن با رعایت توازن رشته های ورزشی و جنسیتی و امور جانبازان و معلولان در ساخت اماکن ورزشی
راهبرد سوم / «توسعه و حمایت از ورزش بانوان»
سیاست اول: به کارگیری همه ظرفیت های ملی و جهانی ورزش در تقویت و کارآمد سازی برنامه های ورزش بانوان
سیاست دوم: برنامه ریزی عمومی ورزش همگانی و تفریحی با رویکرد حضور بیشتر زنان در ورزش و کاهش فقر حرکتی
سیاست سوم: بومی سازی و تطبیق مقررات رشته های ورزشی در حوزه بانوان و تبیین و تقویت محیط حقوقی ورزش بانوان
سیاست چهارم: زمینه سازی فرهنگی در راستای توسعه فضای مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی با تاکید بر فضایل اخلاقی و سلامت عفاف و حجاب
سیاست پنجم: توسعه رشته و مواد مسابقاتی ویژه بانوان حسب بررسی و مطالعات روزآمد فدراسیون های جهانی قاره ای و منطقه ای و نظام المپیک با اولویت کشورهای اسلامی
راهبرد چهارم / «اهتمام به ورزش قهرمانی و حرفه ای و ارتقای جایگاه ورزش کشور و تثبیت اقتدار ملی در عرصه های بین المللی»
سیاست اول: توسعه علمی ورزش، غنی سازی پایه های حرفه ای و تخصصی
سیاست دوم: تبیین نظام استعدادیابی و قهرمان پروری در ورزش
سیاست سوم: گسترش حمایت های مادی و معنوی از حضور در فعالیت های رقابتی ملی و بین المللی و تقویت تلاش های بین المللی ورزش قهرمانی و حرفه ای
سیاست چهارم: تقویت صندوق اعتبار حمایت از ورزشکاران و قهرمانان جهت حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان و سایر دست اندرکاران ورزش در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و معیشتی
سیاست پنجم: توسعه ورزش پاک و مبارزه با دوپینگ و داروهای مخرب نیروزا
سیاست ششم: ایجاد ساز و کار لازم در توسعه مشارکت بخش های غیردولتی در ورزش قهرمانی
سیاست هفتم: تبیین جایگاه واقعی ورزش کشور در نظام بین المللی ورزش و توجه به رشته های پایه و پر مدال
راهبرد پنجم / «توسعه و ارتقای فرهنگی - تربیتی عرصه های ورزشی و جوانان کشور»
سیاست اول: تلاش در جهت فرهنگی کردن میادین ورزشی و تحکیم اصول و مبانی تربیت اسلامی
سیاست دوم: پرورش روح فتوت و مردانگی و فضایل انسانی در قهرمانان و ورزشکاران
سیاست سوم: مهندسی فرهنگی- هنری و تربیتی عرصه های ورزشی
سیاست چهارم: ظرفیت سازی فرهنگی و رسانه ای و ایجاد سامانه اطلاع رسانی به روز، هنرمندانه، فعال و ترویج و تبلیغ اقدامات موثر ورزشی و امور جوانان
راهبردهای بخش جوانان:
در بخش راهبردهای جوانان برنامه پیشنهادی سلطانی فر به مجلس نیز به اختصار، پایش و تجمیع ظرفیت های دستگاه های جوانان، غنی سازی اوقات فراغت، تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی، ارتقای سطح مشارکت جوانان، توسعه و بهسازی منابع و ساختار سازمانی و تحکیم نهاد خانواده و ازدواج مورد توجه بوده است و مشروح آن به شرح زیر است:
راهبرد اول / تقویت برنامه های ساماندهی امور جوانان از طریق سیاستگذاری، پایش و تجمیع ظرفیت های دستگاه ها و پژوهش های نگرشی
سیاست اول: توجه به اسناد بالادستی (اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست های کلان کشور، مصوبات شورای عالی جوانان، احکام قانونی برنامه پنجساله توسعه در امور جوانان)
سیاست دوم: تدوین شاخص های حمایتی و ساماندهی امور جوانان، با نگرش علمی شدن تعامل و همسویی دستگاه ها در جهت پایش دوره ای آنها
سیاست سوم: ایجاد همگرایی در دستگاه های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های مسئول در امور جوانان
سیاست چهارم: زمینه سازی اجرای منشور تربیتی نسل جوان و سند توسعه و ساماندهی امور جوانان با توجه به ظرفیت های استانی و اجرایی کشور
سیاست پنجم: به کارگیری استعدادها و زمینه سازی بروز خلاقیت و نوآوری جوانان
راهبرد دوم / ساماندهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان
سیاست اول: بازتعریف سبک زندگی جوانان با توجه به الگوی ایرانی و اسلامی
سیاست دوم: به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ سازی فعالیت ها و نظارت بر اجرای برنامه های فراغتی جوانان
سیاست سوم: اجرای برنامه های فراغتی هویت آفرین و الگوسازی در حوزه برنامه های اوقات فراغت جوانان و اطلاع رسانی برنامه های فراغتی
سیاست چهارم: شفاف سازی وظایف دستگاه های اجرایی ذی ربط در حوزه اوقات فراغت جوانان و فعال سازی بخش های غیر دولتی در این حوزه
سیاست پنجم: اجرای برنامه های فراغتی در زمینه سازندگی کشور و رفع محرومیت های فرهنگی و اجتماعی و پوشش خدمات حمایتی و بیمه ای در این برنامه ها
راهبرد سوم / تعالی بخشی به ابعاد شخصیتی و هویتی جوانان با تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی در آنان
سیاست اول: تلاش در جهت ارتقای هویتی و سطح شناخت جوانان از فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی
سیاست دوم: ایجاد زمینه خوداتکایی و تقویت روحیه تلاش و سازندگی در جوانان با رویکرد تربیت و رشد استعدادهای آنان
سیاست سوم: تلاش در راستای بسترسازی رشد استعدادها، بروز نبوع و خلاقیت های جوانان
سیاست چهارم: اعتلای جایگاه جوانان در عرصه بین المللی
راهبرد چهارم / ارتقای سطح مشارکت جوانان و افزایش روحیه جوان باوری، جوانگرایی و جوان یاوری در کشور
سیاست اول: بسترسازی و نهادینه کردن مشارکت جوانان و ایجاد تعامل آنها با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی
سیاست دوم: زمینه سازی برای ایجاد شبکه های اجتماعی و همگرایی در بین تشکل های فراگیر جوانان
سیاست سوم: تقویت سازمان های مردم نهاد (فرهنگی، علمی و ورزشی و... جوانان) و تقویت مشارکت نخبگان
راهبرد پنجم / تقویت، توسعه و بهسازی منابع و ساختار سازمانی
سیاست اول: ایجاد نظام جامع بانک اطلاعاتی ورزش و جوانان
سیاست دوم: باز مهندسی ساختار و بازنگری طرح جامع گسترش ورزش و نقش آفرینی جوانان و پیگیری تصویب آن در مراجع تقنینی کشور با تعامل و همکاری دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی
سیاست سوم: ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان و رعایت شایسته سالاری
سیاست چهارم: شناسایی و احصاء منابع مالی جدید و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی
سیاست پنجم: توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی
سیاست ششم: توجه به اثربخشی و کارآیی از طریق اصلاح فرآیندها، تقویت روحیه مسئولیت پذیری، خود کنترلی، امانت داری، تکریم ارباب رجوع و نهادینه سازی فرهنگ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، ساده زیستی و صرفه جویی
راهبرد ششم / تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و ترویج ازدواج آگاهانه، بهنگام و آسان
سیاست اول: تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و فرهنگ عمومی کشور
سیاست دوم: توانمندسازی جوانان جهت بهره مندی از ازدواج بهنگام و آگاهانه و آسان
سیاست سوم: حمایت از مراکز مشاوره ازدواج صلاحیت دار برای تسهیل امر ازدواج، متناسب با استعدادهای نسل جوان
سیاست چهارم: برنامه ریزی جهت ساماندهی در مراکز مشاوره ازدواج و ترغیب سازمان های مرتبط به کاهش زمینه های طلاق از جمله مسائل فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی در جامعه
سیاست پنجم: رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای تسهیل ازدواج بهنگام و آگاهانه.

captcha
نظرات شما | 1 نظر
محسن نامور صدیق
1395/8/5 - 13:06
خوشبختانه جناب آقای سلطانی فر برنامه ها و سیاست های راهبردی بسیار خوب و کاربردی هم در حوزه ورزش و هم در حوزه جوانان را به مجلس برای اخذ رای اعتماد برده است. اما آنچه در این میان مهم است اجرائی نمودن این سیاست‌هاست. در دوره وزاری قبلی هم، چنین رویکردها و سیاستگذاری‌هائی وجود داشت و بسیاری از اهداف تعیین شده کنونی که دربرنامه سلطانی فر اشاره گردیده، تاحدودی در وزارت ورزش و جوانان در حال اجراست. لکن ترمزهای بسیاری در این حوزه وجود دارد که ممکن است عملا مانع تداوم اجرای این سیاستها براساس دکترین خاص آقای سلطانی فر گردد. درواقع یکی از این موانع و مشکل کنونی وزارت ورزش و جوانان سیاستگذاری های جدید نیست بلکه مشکل وزارتخانه در نحوه مدیریت ها و به عوض نگاه تخصصی، نگاه های سیاسی به حوزه ورزش است.
rateup 1
 ratedown 0
پربازدید ترین ها
بیشتر
تازه ها
بیشتر