ورزش ایران / شناسه خبر: 70885 / تاریخ انتشار : 1395/7/3 07:39
|

ایران ورزشی آنلاین / دیوان عدالت اداری، وزارت ورزش و جوانان را ملزم کرده است که ضمن ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی مجددا انتخابات 26 آبان 93 این فدراسیون را تجدید کند. طبق قوانین دیوان عدالت،‌ عدم اجرای این رای تبعات حقوقی برای وزارت ورزش به همراه خواهد داشت.

انتخابات فدراسیون تیراندازی به دلیل حضور مهدی هاشمی که در زمان برگزاری این انتخابات نماینده مجلس شورای اسلامی بود با رای قطعی دیوان عدالت اداری وارد ماجرای تازه‌ای شده است.

پس از برگزاری انتخابات در آبان 93 برخی از کاندیداهای حاضر در این انتخابات نسبت به دو شغله بودن مهدی هاشمی کاندیدای منتخب فدراسیون تیراندازی اعتراض داشتند و در نهایت با ارائه شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال انتخابات شدند که دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود کرد و شعبه اول دیوان عدالت اداری در 14 مرداد 94 رای به ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی بر علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و ابلاغ کرد.

رای صادره مورد اعتراض وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و در نهایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در 25 اسفند 94 در رای صادره به شماره 9417670941898 با اشاره به ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون تیراندازی اعلام کرد که رای بدوی صادره علیه فدراسیون تیراندازی خارج از صلاحیت دیوان بوده اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.

با توجه به صراحت اعلام نظر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص قطعی بودن رای تجدیدنظر و همچنین تایید ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به دلیل دو شغله بودن مهدی هاشمی در زمان برگزاری انتخابات و همچنین با توجه به تاکید دیوان عدالت اداری بر ابقای رای صادره علیه وزارت ورزش و جوانان، به نظر می‌رسد که وزارت ورزش به عنوان مجری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی چاره‌ای جز ابطال انتخابات 26 آبان 93 فدراسیون تیراندازی ندارد و باید با اجرای رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن ابطال انتخابات به جهت دو شغله بودن مهدی هاشمی انتخابات مجدد این فدراسیون را برگزار کند.

این خبر در حالی رسانه ای می‌شود که موضوع ارسال نامه کمیته بین المللی المپیک به 5 فدراسیون که یکی از آنها تیراندازی است، نیز سر و صدایی راه انداخته است.

captcha
تازه ها
بیشتر